לטינית/מילות ויתור

משפט ויתור ממשי עם Ind

עריכה
  • quamquam (למרות ש...)
  • quanquam (למרות ש...)

Quamquam ver propinqaum est, hortus nondum juccundus est – על אף שהאביב קרוב, הגינה עדין לא נעימה. תבנית:להשליפ