לטינית/משפטי אימפרסונלי

  • גוף שלישי רבים ביחסת אקוזטיבוס וגוף שלישי יחיד פאסיבי בדומה לעברית ולטינית משמשים בגוף שלישי כאימפרסולי (אומרים, הולכים, נלחמים). דוגמה "dicunt sunt (noun)" יתורגם "מספרים על (שם העצם)".
  • פועל בסביל עם מבצע פעולה מפורש, לא ידוע (nom cum inf) או Inf + מבצע פעולה