לטינית/משפטי מטרה

  1. Ut + coni
  2. Qui + coni
  3. Supinum
  4. Ad + acc (gerundium)
  5. grendivum יחד עם פעלים מיוחדים "צריך להיות"
  6. מילות יחס כמו Causa+gen (בשביל)