לטינית/משפטי משאלה

פותח במילת משאלה, כמו "הלוואי" (utinam) ואחריו פסוקית (עם או בלי ut):

  • פסוקית פוטנציאל - יתכן שהמשאלה תתרחש (עתידית). למשל utinam dives sim (הלוואי שאהיה עשיר). Coni preas.
  • משאלה אי ראליות – המשאלה אינה תתרחש (הווה ועבר). שני הצורות מופיעות ב-coni בזמן עבר:
    • אי ריאלית להווה בהבטה לעתיד (coni, imperfect),utinam dives essem! , "הלוואי אהיה עשיר".
    • אי ריאלית לעבר (coni, pluperfect), utinam dives fuissem! , הלוואי והייתי עושה".