לטינית/משפט השוואה

Abl השוואתי (מ...)
Palus beatior petro est פאלוס הינו מאושר מפטרוס.
שימוש ב-adv מאשר/כמו (Quam)
Pauls beatior quam Petrus est פאלוס הוא יותר מאושר מאשר פטרוס
היא כל כך מאושרת כמו טוליה. Tullia tam beata quam Terentia est
שימוש ב-adv פחות (Minus)
Pauls minus beata quam Terentia est פאלוס פחות מאושר מאשר טליה.
שימוש ב-adv כלל לא (Minime), ללא השוואה
Tullia minime beata est טוליה כלל לא מאושרת


משפטי השוואה Super
super Puer doctissimus est הילד הוא חכם מאוד
Gen pl Docitissimus peurorum est הוא הכי חכם מבין (של) הילדים
Inter + acc Docitissimus inter pueros הוא הכי חכם מבין הילדים
Ex + abl Docitissimus ex pueris הוא הכי חכם מהילדים
tam...quam (באותה מידה) (habemus) Si Lentulu, tam studiosum quam videtur ואם (יש לנו) את לטנטולוס הלהוט באותה מידה שנואה (אילנה, חוברת לרומית מתחילים, 106)
tanquam (adv)
פסוקית ind sicut, ut, velut כמו