לטינית/משפט זיקה

משפט זיקה

עריכה

משפט זיקה מורכב משני משפטים שיש בניהם קישור - כינוי זיקה:

  • mani oppidum quod oppugnaverant delverunt הרומאים הרסו את המבצר שאותו התקיפו.
  • Milites quibus dux praeerat magnae virtute fuerunt החיילים שעליהם המנהיג הנהיג היו בעלי גבורה גדולה.
  • Homines {quorum divitiae magnae usnt} invidiam timent אנשים אשר הנכסים שלהם היו גדולים הם חוששים מקנאה.
  • hlaeta cujus vires maximae sunt cetros superat האתלקט שהכוחות שלו הם גדולים מאוד גובר על אחרים.
  • Anthiquos laudamus a quibus laudamur אנחנו משבחים את העתיקים אשר על ידם מושבחים.

שאלות של מקום

עריכה

ubi, qoud, qou, (לאן, מאין ודרך איפה) – אנחנו יודעים שמילה מתפקדת כשאילת מקום כאשר לכינוי הזיקה אין זוקק מתאים במין מספר ויחסה.

  • Aliquando, Graeci victorum status in urbium foris ponebant, qoud athletae in magno honore erant.

מדי פעם, היוונים הציבו פסלים של המנצחים בכיכרות הערים, מפני שהספורטאים היו כבוד גדול. Aeneas, a tempestate tectus matris Veneris opera, in Africam alvus pervenit, ubi ipse ejusque comites a Didone, quae Carthaginiensibus* praeerat, benigne accepti sunt. (אילנה קלוטשטיין, מחברת לימוד רומית למתחילים, עמ' 69) אנאס הגיע בריא ושלם לאפריקה, מוגן מפני סערה בעזרה של אמו ונוס, איפה שהוא עצמו והמחברים התקבלו באופן טוב על ידי דידו שהיא הובילה את הקתרגינינסיוס.

כינוי זיקה בתחילת משפט

עריכה

כינוי זיקה שמופיע בתחילת משפט ראשון (יש המכנים אותו "כינוי זיקה מזויף") והוא מתחבר למשפט הקודם. כינוי הזיקה הוא חיבור של מילת קישור (et, sed, ibitur, nam, enim) וכינוי גוף.

Iste servus male egerat. Itaque dominus eum punivit. העבד הזה התנהג בצורה רעה. לכן האדון אותו העניש.

מבנה שונה:

משפט זיקה יכול להופיע במבנה שונה ממה שהינו מצפים לו. לרב הינו מצפים כי כינוי זיקה יופיע במשפט מאוחה. כלומר שמילת הקישור תאחד בין שני משפטים. באופן כזה נוצר משפט מאוחה שמורכב ממשפט עם נושא ומשפט שני בו הנושא של המשפט הראשון הוא זקוק.

במבנה כזה המשפט הראשון יופיע : Itaque dominus eum punivit (לכן האדון אותו העניש).

במבנה כזה נציג את המשפט:ei viri, quos pater tuus... האנשים האלה, שאותם אביך

בלטינית יש צורה נוספת שכינוי זיקה יכול להופיע והוא במשפט מורכב עם פסוקית. המשפט הראשי עם נושא נכנס לפסוקית ואותו נושא הוא הזוקק במשפט השני.

במבנה כזה המשפט הראשון יופיע: quem dominus punivit (האדונים האלו הענישו)

במבנה כזה המשפט השני יופיע:quos viros, pater tuus...האנשים אשר אבא שלך.

במילים אחרות כשאנו רואים מילת זיקה בתחילת משפט שאינו משפט זיקה מזויף (כלומר משפט מאוחה) עלינו למצוא את הזוקק של משפט הזיקה המורכב ועמו לפתוח את המשפט הראשי (כמו בדוגמה השניה)


  • connective relative
  • "relative sentence

משפט זיקה עם coni

עריכה

כינוי זיקה יכול לשמש מעבר לתפקיד זיקה כשהוא נמצא במשפט coni.
מילת זיקה (qui, quae, quod) יכולה לשמש כרומזת על פתיחה של פסוקית coni (כמו ut, cum, ne), כלומר פסוקית תכלית, מושא, תוצאה ו-cum histerocum.

זיקה ללא פועל ב-coni הוא שלח את השליחים אשר ביקשו שלום Misit legatos qui pacem petiverunt
זיקה עם פועל ב-coni (פסוקית תכלית) הוא שלח את השליחים כדי שיביקשו שלום Misit legatos qui pacem petiverent
זיקה עם פועל ב-coni (פסוקית cum histerocum) אני אסיר תודה לך, מפני שאתה מחשיב אותי במספר החברים שלך Gratiam tibi habeo, qui me in amicorum tuorum numero habeas
זיקה עם פועל ב-coni (פסוקית תוצאה)

כולל המבנים היהודיים, עמו פועל sum יחד עם כינוי זיקה.
Sunt qui sciant – הם כאלה ראויים

הם ידעו שאבא שלי לא היה כזה שלא יקשיב. Sciunt patrem meum non eum esse non det arres
זיקה עם פועל ב-coni (פסוקית מושא) טקסט התא טקסט התא

משפט זיקה מעוצב בקוניוקטיבוס

עריכה

משפט זיקה יכול לעבור תהליך "עיצובי" שבו כלל משפטיו מקבלים קוניקטיבוס: dant enim operam ut: in negotiis, {quibus intersit}, patri meo adsint. הרי הם נותנים מאמץ (משתדלים) שיתמכו באבא שלי בעסקים, אשר בהם הוא משתתף.

משפט זיקה בדיבור עקיף

עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.