לטינית/משפט מורכב

כשיש לנו משפט זיקה מיקומו של הזוקק יוקדם לראשית המשפט. דוגמה opto ut omnes domini intellegant servos, quos aspera disciplina regunt, saepe esse mierocprdoa doganos


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.