לטינית/משפט פרסונאלי

במשפט פרסונאלי אין מבצע פעולה. פעלים אינפרסונלים ללא נושא מוגדר מקבלים פסוקית neut. pron.inf.

 1. משפט פרסונאלי (גוף ראשון ושלישי רבים) – כמו בעברית, גם בלטינית נהוג לעזר בגוף ראשון רבים או שלישי רבים (אומרים, הוֹלְכִים, נלחמים).
  • מספרים קרבות. Dicunt Eunt Pugnat
  • מאושרים. נלחמים.Dicimus. Imus pugnamus
 2. שלישי יחיד סביל (non inf) - פועל בסביל עם מבצע פעולה מפורש יחד עם נושא.
  • האומץ [נושא] משובח [לא ידוע בידי מי] virtus laudatur
  • אתה נחשב משובח fortis haberis
 3. אימפרסונאלי סביל, גוף שלישי המתפקד כפרסונל – ללא נושא שתמיד יהיה במשמעות אקטיבית אף על פי שהפועל בסביל. להבדיל מעברית בלטינית אפשר לעשות את זה בכל פועל, למשל, Itur (מהלכים), Pugnatur (נלחמים). דוגמאות נוספות לפעלים:
  • Dicitur - נאמר
  • Narrator - מסופר
 4. פעלים אינפרסונאלים - כמו "מותר ל..." וכו' (בהמשך).
  • מהלכים מהר למפקד ab ducem celeriter itur
  • לחמים במרץ לקרת כיבוש העיר fortier ab civitatis ruinam pugnatur
 5. פעלים וצורות אימפרסונאליים - יש פעלים בעלי משמעות נוספת, אימפרסונאלית. לפעמים, פעלים אלו יכולו לתפקד הן כפועל והן במשפט אימפרסונאלי. בדרך כלל, כשפעלים אלו יופיעו בגוף שלישי יחד ואחריו משפט inf, יהיה מדובר במשפט אימפרסונאלי. למשל הפועל fio מתפקד כפועל "להפוך", אבל יכול לשמש גם בתפקיד של פועל אימפרסונאלי בגוף שלישי יחיד, fit, "קורה ...". במילון אנו נבחין שפועל אימפרסונאלי יופיע תחת תת הסעיף impers. דוגמאות:
  • Dudere dicet מותר לשחק.
  • Constat eum interfectum esse מקובל לחשוב שהוא נהרג
פועל אימפרסונאלי יחד עם ut [שלילה : ut non]
 1. Accidit ut non veniat קורה שהוא בא
דוגמות לפעלים
צריך oportet
יש צורך oportet est
מותר Licet
 1. נעים ש... (פועל אימפרסונאלי)
 2. למצוא חן בעיני משהו (פועל)
Juvat
יאה Decet
 1. נעים ש... (פועל אימפרסונאלי)
 2. למצוא חן בעיני משהו (פועל)
Placet
יש צורך ש... Necesse est
מקובל לחשוב Constat
עדיף ש... Praestat
פועל אימפרסונאלי יחד עם ut [שלילה : ut non]
קורה ש... Accidit
קורה ש... Fit
קורה ש... Contigit
קורה ש... everit
ביטוים
שם עצם ב-nom הפותח משפט inf.
זה אנושי לטעות Erare humanum est