לטינית/משפט תנאי עם ind

Si + fut ; fut עריכה

משפט תנאי ששני חלקי המשפט בעתיד (יש קשר למציאות), למשל, si hunc librum leges, laetus\legeris ero אם וכאשר (בהכרח) תקרא את הספר, אשמח.

Si + Present\impv ; present עריכה

משפט תנאי לאמת כללית, פתגם וכו'. למשל, si sunt dei, sunt boni במידה ויש אלים הם טובים.