לטינית/סיכום פסוקיות

טקסט הכותרת
טקסט הכותרת משפט ראשי משפט משני
cum * פסוקית זמן - cum לבדו מתפרש "כאשר"
 • cum + abl - יחד
cum +coni
 • cum histeracum - פסוקית סיבה/זמן וסיבה וויתור
ut ut + ind
 • פסוקית זמן כאשר
 • פסוקית השוואה כמו
ut +coni
 • פסוקית מושא - אחרי פעלים מסוימים כפי שמופיע במילון
 • פסוקית תוצאה אחרי ביטוי המבטא תוצאה.
 • פסוקית מטרה
 • פסוקית של משפט משאלה
 • פסוקית תכלית
Ne Ne+ind

ne + coni

 • שלילה של משפט ציווי
 • שלילה של משפט איסור
 • שלילה של משפט "מה עלי"
ne+coni
 • שלילת פסוקית מטרה
 • פסוקית מושא שלילה
 • פסוקית חשש - שלילה
Si טקסט התא טקסט התא
Ubi ubi+ind
 • כאשר, מתי ש...
טקסט התא