לטינית/פסוקית תוצאה

פסוקית תוצאה היא פסוקית הנפתחת דרך כלל אחרי מילה מרמזת + ut. פועל הפסוקית הוא ב-coni.
במשפט הראשי Ut + con. Prae. ניתן להשתמש גם con.pf כאשר רוצים לבטא אפקט פרפקטי או חד-פעמיות של התוצאה.
במשפט המשני Con.impf או con.pf כאשר רוצים לבטא אפקט פרפקטי או חד-פעמיות של התוצאה.
שלילת הפסוקית: ut non.
תבנית: מילה מרמזת + ut {coni}. כששני המשפטים הראשי והמשני שלילים ניתן להחליף בQuin ("כך שלא..."). בנוסף ניתם להיעזר בשלילה כפולה Ut non neque או Ut neque neque.

פסוקית תוצאה היא פסוקית הנפתחת דרך כלל אחרי מילה מרמזת + ut. פועל הפסוקית הוא ב-coni. שלילת הפסוקית: ut non. תבנית: מילה מרמזת + ut {coni}.

מיליים הרומזות על תוצאה
tam כל כך
ita כך ש...
sic כך ש...
tantum רק
tot כל כך הרבה
tantus, a, um כל כך גדול
talis, e כזה ש...
is erat היה כזה (כינוי גוף)
dignus eart ראוי ש...

ישנם פעלים שאחריהם יכולה להיות תוצאה :

  • פועל של תקווה יקבל אחריו ut.
  • ביטויי היווצרות נסיבות למשל facio ut
  • מבנים אימפרסונליים כמו Fit ut… או Additur ut (נוסף ש...).
  • פעלי אילוץ
  • ביטויי מצב Rarum est ut… (נדיר הוא ש...), Necesse est (הכרחי ש...) יכול לבוא עם או בלי ut, Oportet… ראוי ש...
  • gen איכות - Est +gen./est+תואר שיייכות - לציון מאפיין קבוצה דוגמה Est miserorum ut…, Non est meum ut…