לטינית/פסוקית תכלית

פסוקית מטרה (כדי ש...) היא פסוקית עם מילית כמו ut, qui,quae,quod (או ne כשוללים את הפסוקית) ופועל בקוניקטיבוס. במשפט הראשי שלה יש מילית ut ופועל ב-con.Praes ובמשפט המשני Con.impf. בכדי לבטא אספקט יתכן ניתן לעיתים יוחלפו הפעלים מזמן הווה לזמן פרקפקטי דהינו פועל במשפט ראשי בcon.pf ופועל במשפט משני בcon.pqpf. דוגמות:

  • Audi ut discas תשמע כדי ללמוד.

Hoc fecit ne poenas daret הוא עשה את זה כדי לא לקבל עונש.

מיליות שלילה

עריכה
  • Ne…neve…
  • Ne…neu…
  • ne

מבנים של משפטים עם פסוקית תכלית

עריכה
  1. פסוקית רצון הוראה, איום תחינה או דרישה.
  2. פסוקית מניעה סירוב או איסור.
  3. פסוקית חשש או פחד יחד עם פסוקית coni - פותח במילת חשש (timeo, metuo, vereor, extimesco) או במשפט אוגד עם מילית חשש (pertimescere, sollicitus est, periculm estיש סכנה)
  • שימוש במלית ne (שמא) דוגמה: Timeo ne veniat אני מפחד שמא יבוא....
  • שחצש במבנה ne...non\ut (שמא לא). דוגמה: Timeo ne no veniat אני מפחד שמא לא יבוא.