לטינית/פסוקית Ind

פסוקית זמן עריכה

פסוקית המתארת את זמן.

cum כאשר, כל פעם ש...
postquam+acc אחרי ש
ut כאשר
ubi כאשר/מתי ש...
ut primum מיד בהתחלה ש...

דוגמות:

  • Ubi haec dixit, discessit – כאשר אמר את דברים אלה הוא הלך.
  • Cum Caesar in Galliam venit, factiones erant – כאשר קיסר הגיע לגליה, היו מפלגות.

פסוקית סיבה עריכה

  • quod (מכיוון ש)
  • quia (מכיוון/מפני ש)
  • quoniam (מכיוון ש)
  • quomiamid cupis maneo –בגלל שאתה רוצה, אני נשאר

פסוקית השוואה עריכה

  • ut (כמו/כפי ש...), velut, sicut

משפט ויתור ממשי עריכה

  • quamquam (למרות ש...)
  • quanquam (למרות ש...)

Quamquam ver propinqaum est, hortus nondum juccundus est – על אף שהאביב קרוב, הגינה עדין לא נעימה.