לטינית/פעלים דפוננטים

פעלים ששמם לקוח מהפועל depono (להישאר, להניח בצד). פועל בעל צורות יסוד סבילות שמתפקדות כאקטיביות. במילון יופיע לצידו הקיצור dep. סימנים רומזים לכך שהפועל הוא דיפוננטי :

  1. אין לצדו abl פרט אם הפועל מצריך abl כמו למשל הפועל utitur
  2. יש לצדו acc.

כל הצורות של הפועל הדפוננטי המופיעות בצורת הסביל מתפקדות כאקטיביות וגזורות מצורות היסוד המתפקדות כסבילות. הצורה היחידה השומרת על משמעותה הפאסיבית היא ה- gerundium.

Present participle imitans, imitantis
gerundive imitandum
sup. imitātum
part. fut imitātūrus, ra, rum
inf. fut imitātūrus esse
perfect passive participle imitātus-a, -um

רשימת פעלים דפוננטים

עריכה
לחקות Imitor, ari, imaitatus sum
להתפלא Miror, ari, mīrātus sum
להשתדל Conor, ari, cōnātus sum
לקונן Lamentor, ari, lāmentātus sum
להימצא Versor, versārī, versatus sum
להתעכב Moror, morārī, morātus sum
להעריץ Admirer, admīrārī, admīrātus sum