לטינית/פעלים יוצאי דופן

פועל חריג – פועל שצורות היסוד שלו שונות מצורות הדגמים שאותן למדנו (amo, meneo, lego, audio, capio). בדרך כלל החריגה מתבצעת במודוס ה-ind הווה. על אף חריגותם, פעלים אלו נפוצים מאוד. כמו למשל sun ו-eo.

קבוצת volo עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.קבוצת volo
Volo (vis), velle, volui רוצה Nolo, nolle, nolui לא רוצה Malo, malle, malui – מעדיף
Present

Volo
Vis
Vult
Volumus
Vultis
volunt

Nolo
Nonvis
Nonvult
Nolumus
Nonvultis
Nolunt

mālō
māvīs
māvult
mālumus
māvultis
mālunt

impf volḗbam nōlḗbam mālēbam
Future Volam \ volabo nolebam mālam
prefect māluī
pl.p mālueram
future II māluerō
impv

-
mali -
-
malite
-

קבוצת Fero עריכה

Fero, fere, tuli, latum : לשאת, להביא
Present Fero

Fers Fert Ferimus Fertis Ferunt

Feror

Feris Fertur Ferimur Ferimi ferunt

impf ferḗbam fererem
Future feram
prefect tulī túlerim
pl.p túleram tulíssem
future II túlerō
impv fers fértō
מילים הגזורות מ-fero
להגיש Offero (ob), offere, obtuli,oblatum
לקחת החוצה Afero (ab), aufere, abstuli, ablatum
להביא יחד Confero, confere, contuli, collatum
להביא קדימה, להגיש Profero, profere, protuli, prolatum
להביא בחזרה Refero, refere, retuli, relatum
להביא in-fĕro , intŭli, illātum, inferre

קבוצת volo עריכה

Fero, fere, tuli, latum : לשאת, להביא
Present Volo

Vis Vult Volumus Vultis volunt

impf volḗbam
prefect
pl.p
future II
impv מתייחסים אליו כביטוי "אל..."

קבוצת Nolo עריכה

Fero, fere, tuli, latum : לשאת, להביא
Present Nolo

Nonvis Nonvult Nolumus Nonvultis Nolunt

impf nōlḗbam
futur nōlam
prefect
pl.p
future II
impv