לטינית/שימושי קוניקטיבוס


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.משפט ראשי

עריכה

שלילה באמצעות Ne

עריכה

ציווי (Iussiuus) הוא מודוס בפני עצמו בגוף שני בלבד.

זירוז הוא ציווי מעודן בגוף ראשון או שלישי. נפוץ בגוף שלישי. למשל "הבה נלך", "שיבוא". למשל, hoc faciamus! (הבא נעשה!), exspectent! (שיחכו!).

פעליםL

 • cave - דאג ש...
 • fac
 • vide

ne+coni.pf - ציווי שלילי ne mortem timueritis

ההפך מציווי איסור

עריכה

"אל נא נעשה את זה". השלילה ב-coni אינה none אלא Ne. למשל ne hoc faciamus (אל נא נעשה את זה)

שימוש Deliberation

עריכה

משהו שתוהה/שוקל מה לעשות. דוגמה מה תעשה? (quid facias), מה אוכל לעשות?

 • מופיע בשאלות בגוף ראשון.

משפט משועבד/טפילים

עריכה

משפטים משלימים (פסוקית מושא/השלמה)

עריכה

משפט הבנוי מפועל המצריך פסוקית מושא ut (או ne כשוללים את הפסוקית) ופועל coni.

רשימה של פעלים בעלי המבנה
 1. הווה בחלק הראשי ובפסוקית - שתי הפועלות מתרחשות באותו זמן. למשל, Suadeo tibi ut legas (אני מציע לך שתקרא).
 2. עבר בחלק הראשי ובפסוקית – שתי הפעולות מתרחשות בו בזמן, למשל, Suadebam tibi ut legers (הצעתי לך שתקרא)
 3. נדיר לראות פסוקית בעתיד עם coni.

פסוקית מטרה (כדי ש...)

עריכה

פסוקית עם ut (או ne כשוללים את הפסוקית) ופועל coni.

 • תשמע כדי ללמוד Audi ut discas
 • הוא עשה את זה כדי לא לקבל עונש Hoc fecit ne poenas daret

פסוקית cum histerocum

עריכה

פסוקית cum יחד עם coni

 • פסוקית זמן וסיבה (מאחר ש...) - למשל, Amicus quidam, cum in foro publio occurreret, ei salutem dedit (חבר אחד מאחר שפגש את טיליוס בפורום אמר לו שלום)
 • פסוקית סיבה (בגלל).
 • וויתור (למרות ש...).

משפט חשש ופסוקית coni

עריכה

פסוקית תוצאה

עריכה

משפט תנאי

עריכה

שלילה Nisi

עריכה

משפט תנאי נפתח תמיד במילה Si (אם). משפט תנאי עם מודוס coni מתאר פעולה שהקשר שלה אל הממציאות היא פחותה מזה של משפט תנאי במודוס Ind.

לכן למשפט תנאי עם coni יכולה להצטרף מלית שמחלישה את הקשר למציאות.

etiam si גם אם
ut si כמו אם (כאילו)
sive…sive אם...ואם...

זמן וסוג המשפט: זמן הפעלים חשוב מאוד. הפועל הפותח את משפט התנאי קובע איזה סוג תנאי יהיה המשפט (פוטנציאלי או אי ראלי). לעומת זאת הפועל השני נקבע בהתאם לתיאום הזמנים.

 1. משפט תנאי פוטנציאלי (potentials) – יתכן כי התנאי יתרחש ולכן הפועל במשפט הראשי הוא praes (בעברית יתורגם בעתיד). למשל Si pauper fiam, inopiam facile feram אם (והיה ו)אני אהפוך לעני, אני אשא את המחסור בקלות.
 2. משפט תנאי אי ראלי (irrealis)
  • משפט אי ריאלי להווה (imperfect) – אילו היה קורה ש...אז...(תלוי בתיאום זמנים)... דוגמה: Si omnes morbi tollerentur, immortalesne fierent homines?
 3. משפט אי ריאלי לעבר (pl. Perfect) – אילו היה...אז...(תלוי בתיאום זמנים)... דוגמה: Si testes invenire potuisset reus, nullus accusator ei nocuisset. אם נאשם יכול היה למצוא עד, אף מאשים לא היה מזיק לו.

על פי זמן ה-coni אנו יכולים לדעת את הזמן של התוצאה והשאלה, למשל איראלי בעבר עם תוצאה בהווה. Nisi apud me tantum valuisset sermo stultorum amicorum beatissimi viveremus. אילולי היה חשוב אצלי כל כך השיחה של חברים מטומטמים, אז הינו חיים בחיים מאושרים (עכשיו).

המשך המודוס לאחר נקודה מציין כי משפט התנאי ממשיך. למשל, si imperium mihi contra consuetudinem hodie deferretur, alia quidem ratione res administrarem. Arcis oppugnatione relicta, legiones ad amnem adducerem, ibique hostrium copiae, ad pugnam incitatae, repellerentur ac plane funderentur.

אילו השלטון היה מועבר לי כנגד המנהג היום, [אז] הייתי מנהל את הדברים אכן באופן אחר. לאחר שהתקפה של המצודה נעזבה, הייתי מוביל את הצבע לנהר, ושם כוחות של האויב, לאחר שהוסטו לקרב, היו מגורשים ומפורקים לגמרי.