לטינית/שם עצם/הטיה שניה

להטיה השנייה משתייכים שמות עצם ממין זכר וסתמי. האות הדומיננטית היא o, שמדי פעם משתנה ל-u. סיומות ההטיה עבור שמות עצם בזכר הן:

יחסה יחיד רבים
נומינאטיווס um- a-
אקוזאטיווס um- ōs-
דאטיווס ō- īs-
גניטיווס ī- ōrum-
אבלאטיווס ō- īs-

הסיומות לשמות עצם ממין סתמי שונות מעט. אפשר לשנן אותן, אבל אפשר גם לשים לב שקיימים שני כללים פשוטים בעניין הטיית הסתמי בלטינית, בכל ההטיות:

 • צורת האקוזטיבוס תמיד תהיה זהה לצורת הנומינטיבוס;
 • סיומת הרבים לנומינטיבוס (ולכן גם לאקוזטיבוס) היא a-.

כפי שניתן לראות, קיים מעט מאוד שוני בסיומות:

יחסה יחיד רבים
נומינאטיווס um- a-
אקוזאטיווס um- a-
דאטיווס ō- īs-
גניטיווס ī- ōrum-
אבלאטיווס ō- īs-

צורת הווקאטיווסעריכה

בשיעור הקודם נאמר שיש מקרה בודד בלטינית בו צורת הווקאטיווס שונה מצורת הנומינאטיווס; השוני מופיע רק בשמות עצם זכריים מההטיה השנייה שמסתיימים ב־us- (או ius), ורק בצורת היחיד. סיומת הווקטיבוס במקרה זה תהיה e-. כך, למשל, ההטיה המלאה של .amicus -i m ("חבר") היא:

יחסה יחיד רבים
נומינאטיווס amicus (החבר) amici (החברים)
אקוזאטיווס amicum (את החבר) amicos (את החברים)
דאטיווס amico (לחבר) amicis (לחברים)
גניטיווס amici (של החבר) amicorum (של החברים)
אבלאטיווס amico (על ידי החבר) amicis (על ידי החברים)
ווקאטיווס amice (חבר!) amici (חברים!)

קיימים גם שמות עצם בהם האות האחרונה של השורש היא i (ניתן להגיד שהם מסתיימים ב-ius); במקרים אלו, ה-e "נבלעת" לטובת ה-i, כמו עבור .filius -i m ("בן"): יחיד רבים נומינטיבוס filius (הבן) filii (הבנים) גניטיבוס filii (של הבן) filiorum (של הבנים) דאטיבוס filio (לבן) filiis (לבנים) אקוזטיבוס filium (את הבן) filios (את הבנים) אבלטיבוס filio (על-ידי הבן) filiis (על-ידי הבנים) ווקטיבוס fili (בן!) filii (בנים!) שימו לב ש-i מופיעה פעמיים מלבד לווקטיבוס ביחיד: פעם אחת מהשורש ופעם אחת מהסיומת.

זכרו שצורת הווקטיבוס לשמות עצם כמו .puer -i m ("ילד") תהיה זהה לצורת הנומינטיבוס: יחיד רבים נומינטיבוס puer pueri גניטיבוס pueri puerorum דאטיבוס puero pueris אקוזטיבוס puerum pueros אבלטיבוס puero pueris ווקטיבוס puer pueri

עוד עניין שיש לשים אליו לב הוא שינויי שורש. למשל, ניקח את המילה .ager -ri m ("שדה"). מדוע ברשומה השנייה מופיע ri ולא רק i? הסיבה היא ששורש המילה אינו -ager אלא -agr. כך, למשל, צורת האבלטיבוס ברבים תהיה agris, לא ageris.


שמות תוארעריכה

בלטינית, בזכות מערכת הטיית השם, יש חופשיות רבה יחסית בסדר המילים. לפיכך, בתיאור שמות עצם, התואר צריך להתאים לשם העצם אותו הוא מתאר. התאמה זו הינה במספר, ביחסה ובמין. כפי שניתן להסיק מכך, שמות תואר נוטים אף הם. למרבה המזל, תבניות ההטיה שלהם אינן חדשות.

ערך מילוני לשם תואר יהיה דומה ל-Romanus -a -um ("רומאי"). סיומות אלו מוכרות מההטיות שכבר למדנו: אמנם תארים אינם משתייכים להטיה מסויימת, אך הם משתמשים בסיומות של הטיות שמות עצם כדי לשנות מין. הערך המילוני מראה את צורת הנומינטיבוס, כרגיל, עבור המינים זכר, נקבה וסתמי, לפי הסדר. ההטיה בזכר מתבצעת, כפי שנרמז, לפי סיומות ההטיה השנייה בזכר, ההטיה בנקבה שואלת את סיומות ההטיה הראשונה וההטיה למין סתמי מתבצעת על ידי סיומות ההטיה השנייה לסתמי.

לדוגמה, את הביטוי "ילדה גדולה" נטה כך ("גדול" = magnus -a -um): יחיד רבים נומינטיבוס magna puella magnae puellae גניטיבוס magnae puellae magnarum puellarum דאטיבוס magnae puellae magnis puellis אקוזטיבוס magnam puellam magnas puellas אבלטיבוס magna puella magnis puellis

ואת הביטוי "ילד גדול" נטה כך: יחיד רבים נומינטיבוס magnus puer magni pueri גניטיבוס magni pueri magnorum puerorum דאטיבוס magno puero magnis pueris אקוזטיבוס magnum puerum magnos pueros אבלטיבוס magno puero magnis pueris ווקטיבוס magne puer magni pueri

הכלל, כאמור, תובע התאמה במין, מספר ויחסה; לא תמיד שם העצם יוטה באותה הטיה בה יוטה התואר שישנה אותו. למשל, "משורר גדול" יהיה "magnus poeta", מכיוון ש-poeta הוא שם עצם בזכר. לסיכום, הסיומות עבור הטיית שמות תואר: זכר נקבה סתמי יחיד רבים יחידה רבות יחיד רבים נומינטיבוס us, -er- i- a- ae- um- a- גניטיבוס i- orum- a- arum- i- orum- דאטיבוס o- is- ae- is- o- is- אקוזטיבוס um- os- am- as- um- a- אבלטיבוס o- is- a- is- o- is- ווקטיבוס e- i- a- ae- um- a-

נקודה נוספת היא שניתן להשתמש בשמות תואר בתור שמות עצם. כך, למשל, Romanus יכול להיות "(איש) רומאי".


אוצר מיליםעריכה

 • habeo, habere - יש לְ
 • satio, satiare - לספק
 • .ager -ri m - שדה
 • .agricola -ae m - חקלאי
 • .amica -ae f - חברה
 • .amicus -i m - חבר
 • .femina -ae f - אישה
 • .filia -ae f - בת (daughter)
 • .filius -i m - בן (son)
 • .numerus -i m - מספר
 • .populus -i m - עם
 • .puer -i m - ילד
 • .sapientia -ae f - חוכמה, ידע
 • .vir -i m - איש
 • antiquus -a -um - עתיק, ישן, של העבר
 • avarus -a -um - חמדן
 • magnus -a -um - גדול
 • meus -a -um - שלי
 • multus -a -um – הרבה
 • tuus -a -um - שלך
 • pauci -ae -a - מעט
 • Romanus -a -um - רומאי
 • de - אודות, מ... (מקבלת ש"ע באבלטיבוס)
 • in - בּ... (מקבלת ש"ע באבלטיבוס או באקוזטיבוס)
 • hodie - היום
 • semper - תמיד

הערות:

 • הפועל habere בלטינית פועל כמו הפועל have באנגלית. המשמעות של habeo היא I have - יש לי, לא סתם "יש".
 • כדי להבדיל מ-filius, צורות הדאטיבוס והאבלטיבוס ברבים של filia הן filiabus, לא filiis.
 • בצורת הווקטיבוס בזכר יחיד עבור meus, ה-e של השורש וה-e של הסיומת מתלכדות: הצורה היא mi. כך, למשל, “mi amice".
 • המשמעות של vir באה כניגוד של femina, לא כניגוד של "חיה".
 • לשם התואר pauci יש צורות רבים בלבד, לכן הן אלו שמופיעות ברשומה.
 • in: עם אבלטיבוס, מציינת מצב: מתחת ל-. עם אקוזטיבוס, מציינת תנועה: אל מתחת ל-. הבחנה כזו קיימת גם במילות יחס נוספות.