לטינית/שם עצם/הטייה חמישית

נטייה שאינה כוללת קבוצה של שמות עצם ממין סתמי.

Dies, ei, m (אל)
יחסה יחיד רבים
nom diēs diēs
acc diem diēs
gen diēī \ dǐeī[1] diērum
dat diēī\dǐeī diēbus
abl diē diēbus
voc diēs diēs
  1. ^ gen, dat כאשר הגזע מסתיים בתנועה eī למשל faciei, diei
    כאשר מסתיים בעיצור ĕī למשל Rĕī, fidĕī