לטינית/שם עצם/ הטייה שלישית

הקדמהעריכה

ישנו פתגם ישן האומר ש"צרות באות בשלשות." ניתן להניח שסטודנטים לומדי לטינית טבעו את המונח הזה כשלמדו את הנטיה השלישית. לכן הנני ואקדים לפרק הזה נחמה פורתא: הנטיה השלישית אינה כה קשה כאשר לומדים אותה כראוי (לכם המשפט) ואפילו אם כן, המעפיל לגבעה, חזקה עליו שיזחל מעלה וירוץ בירידה שאחר כך. אחרי שלוש הנטיות הראשונות, שבהן נמצאות רוב המילים בלטינית, באות שתי נטיות קלות ושוליות יחסית. אם כך, נתחיל ונאמר שבנטיה השלישית קיימים כל הגופים. רגע, לפני שאתם נמלטים מן המסך בבהלה כמו הגאלים אחרי תבוסת ורקינגטוריכס נגד קיסר, הפנימו שבכך הנטיה השלישית דווקא קלה מן הנטיה השניה (עם הסיומת "er" ועם הוקאטיבוס היחיד "e" עבוד נומינטיבוס יחיד "us". נשמע חכם, נכון?) שכן קימת נטיה אחת עבור זכר ונקבה, ונטיה נפרדת עבור סתמי. למה לא נתתי לטבלה לדבר עבורי? משום שהדבר היה קצת קשה (בייחוד בהתחשב באלו שכמעט ברחו כשאמרתי שיש שלושה מינים לנטיה) לרשום טבלה ולא להבריח את כולם כשיראו שבנטיה שלישית, תחת נומינטיבוס יחיד "אין צורת נטייה אחידה". כרגע, אין צורך שתדעו את התצורות השונות והמרובות של הנומינטיבוס בנטיה שלישית. אתם פשוט רואים משהו שהוא, בהגדרתו האקדמית והמדעית המדויקת, "מוזר", אתם פונים לרשומת הגניטיבוס ביחיד, מורידים את הסיומת ולפניכם השורש.

הנטיהעריכה

ניקח כדוגמה את המילה "Oriens, Orientis" שפירושה "מזרח". מה השורש? נכון מאוד, "Orient" (הצליל ts, שאינו מקובל מאוד בלטינית במתכונת הזאת, התרופף ל-"s")

יחסה נקבה/זכר יחיד נ/ז רבים סתמי יחיד סתמי רבים
נומינטיבוס אין צורה קבועה es- אין צורה קבועה a-
גניטיבוס is- um- is- um-
דטיבוס i- ibus- i- ibus-
אוקוזטיבוס em- es- זהה לנומינטיבוס a- (זהה לנומינטיבוס)
אבלטיבוס e- (רפויה) ibus- e (רפויה) ibus-

בואו נפשט את מפלצת הנטיה השלישית: ראשית כל, שימו לב שנטיית הסתמי זהה לנטיית הזכר/נקבה מלבד מספר מקומות, שבהם היא מצייתת לאותם כללים שלהם כמו בנטייה השניה: נומינטיבוס = אוקוזטיבוס, ונומינטיבוס רבים (וכן אוקוזטיבוס רבים) הוא "a". עתה נדגים את הנטיה הזכרית בשם "(Oriens, Orientis; m. (III", שפירושו: מזרח, זריחה. (מקורו ב"אור", ומכאן: אורינטציה, התמצאות)

יחסה יחיד רבים
נומינטיבוס Oriens Orientes
גניטיבוס Orientis Orientum
דטיבוס Orienti Orientibus
אוקוזטיבוס Orientem Orientes
אבלטיבוס Oriente Orientibus

עוד אחד, נטית המילה "Rex, Regis; m" (מלך). השורש הוא "Reg" (כאשר הסיומת היא "s" והשורש תם ב-g או C [שיוצגו בזמנו באופן זהה בכתב], אז הצירוף מתכווץ ל-"x") ולכן מלכה היא "Regina".

יחסה יחיד רבים
נומינטיבוס Rex Reges
גניטיבוס Regis Regum
דטיבוס Regi Regibus
אוקוזטיבוס Regem Reges
אבלטיבוס Rege Regibus


גזרת "e"עריכה

זוכרים את דברי: "הנטיה השלישית דווקא קלה מן הנטיה השניה[...]שכן קימת נטיה אחת עבור זכר ונקבה"? טוב, אז קצת עניתי בכם עד שקר. מה לעשות שצריך להרגיע תלמידים בלשונות שונות? אתם מוזמנים להחזיר בסוף הלימוד כולו, אם אז תראו שוב צורך לרטון עלי, אבל יש עניין קטן שיקשה עליכם את חייכם רק מעט: גם בנטיה שלישית ישנה עוד צורת נטיה בזכר/נקבה, וגם בסתמי, והן אינם זהות! חלק מהשמות בנטיה השלישית שייכים ל"גזרת e", המכילה אות "e" רפה (זוכרים את "esse"?) שצצה לה פתאום כ-"i" בכמה נטיות: לכן פעלים אלו (ששיכותם לגזרה תצוין לפניכם להלן) נוטים כדלהלן:

יחסה נקבה/זכר יחיד נ/ז רבים סתמי יחיד סתמי רבים
נומינטיבוס אין צורה קבועה is- אין צורה קבועה ia-
גניטיבוס is- ium- is- ium-
דטיבוס i- ibus- i- ibus-
אוקוזטיבוס em- is- זהה לנומינטיבוס ia- (זהה לנומינטיבוס)
אבלטיבוס i- ibus- i ibus-

הסימנים המעידים על השייכות לגזרה הם:

א. זכר/נקבה: מילה שייכת ל"גזרת e" אם היא עונה לפחות על אחד מהכללים הבאים:

  • החוק השווה-הברתי: הביטו ברשומה המילונית. אם הצורות הרשומות דומות באורכן (שלא כמו Oriens, Orientis, לדוגמה) בדקו הם מספר ההברות זהה. (למשל, צורה כמו "Ignis, Ignis" היא תמיד גזרת e)
  • החוק הדו-עיצורי: אם השורש נגמר בשני עיצורים וגם צורת הנומינטיבוס נגמרת "s" או "x".

ב. סתמי: צורת הנומינטיבוס נגמרת ב: e, al, ar, us. כללי הזכר/נקבה אינם חלים.

סיומותעריכה

אמרנו, שסיומת נומינטיבוס יחיד בנטיה שלישית אינה אחידה. עם זאת, זאת בעצם האות "s", בדרך כלל. כבר ראינו את הסיומת "ts" המתכווצת ל-"s". (אוריאנ[ט]ס, הומאניטא[ט]ס), ואת "c" ו-"g" ביחד עם "s" שמתכווצות ל-"X". (רקס, פאקס). הסיומת "or" עושה פיצול: לפעמים (כמו במילה Labor, Laboris) היא אינה משתנה, והשורש מייצג את הנומינטיבוס, ולפעמים האות "r" נדמית לאות "s" שאחריה (זוכרים את "esse"? אות "r" בין-תנועתית) ונבלעת בתוכה, ובאותו זמן האות "O" הופכת ל-"U", ואז מקבלים "Corpus, Corporis" ו-"Senectus, Senectoris". סיומת אחרת היא "n" שתוקה, שנותרה בצרפתית ובגרמנית.