לטינית/שם תואר חוזר

שם תואר המקבל את המין והיחסה של שם העצם אותו הוא מתאר.

m f n
sg pl sg pl sg pl
Nom suus sua suum suī suae sua
Voc sue sua suum suī suae sua
Acc suum suam suum suōs suās sua
Gen suī suae suī suōrum suārum suōrum
Dat suō suae suō suīs suīs suīs
Abl suō suā suō suīs suīs suīs
  • Pater filios suos amat – האבא אוהב את הילדים שלעצמו