לטינית/שם תואר שייכות

כינוי שייכות המתאים את עצמו בהתאם ליחסה. בעברית אנו נעזרים בסיומת שמתחברת לשם "ילדי, ילדיהם" או שאנחנו נעזרים בצורה "שלי, שלך, וכו'" . בלטינית השיטה היא שונה נעזרים בתואר. איך משתמשים בתואר קניין? אנו נעזרים בתואר שמקבל במין, מספר יחסה. למשל, הילד היפה pulcher puer, Meus puer שהילד לי. מצד אחד יש סיומת של תואר וה-me היא לתיאור גוף ראשון. התואר משתנה בהתאם ליחסה של המילה ה-Nom:

  • Meus, mes, meum שלי (זכר, נקבה, סתמי)
  • Tuus, tua, tuum שלך
  • Noster, nostra, nostrum – שלנו
  • Vester, vestra, vestum שלכם
meus, mea, meum כינוי שייכות עבור שמות ממין זכר
m f n
sg pl sg pl sg pl
Nom meus mea meum meī meae mea
Voc mea meum meī meae mea
Acc meum meam meum meōs meās mea
Gen meī meae meī meōrum meārum meōrum
Dat meō meae meō meīs meīs meīs
Abl meō meā meō meīs meīs meīs
tuus, tua, tuum עבור נקבה
m f n
sg pl sg pl sg pl
Nom tuus tua tuum tui tuae tua
Voc tue tua tuum tui tuae tua
Acc tuum tuam tuum tuōs tuās tua
Gen tuī tuae tuī tuōrum tuārum tuōrum
Dat tuō tuae tuō tuīs tuīs tuīs
Abl tuō tuā tuō tuīs tuīs tuīs
meus, mea. meum כינוי שייכות זכר
m f n
sg pl sg pl sg pl
Nom noster nostra nostrum nostrī nostrae nostra
Voc noster nostra nostrum nostrī nostrae nostra
Acc nostrum nostram nostrum nostrōs nostrās nostra
Gen nostrī nostrae nostrī nostrōrum nostrārum nostrōrum
Dat nostrō nostrae nostrō nostrīs nostrīs nostrīs
Abl nostrō nostrā nostrō nostrīs nostrīs nostrīs
vester, vestra, vestrum עבור גוף שני רבים שלכם
m f n
sg pl sg pl sg pl
Nom vester vestra vestrum vestrī vestrae vestra
Voc vester vestra vestrum vestrī vestrae vestra
Acc vestrum vestram vestrum vestrōs vestrās vestra
Gen vestrī vestrae vestrī vestrōrum vestrārum vestrōrum
Dat vestrō vestrae vestrō vestrīs vestrīs vestrīs
Abl vestrō vestrā vestrō vestrīs vestrīs vestrīs