לטינית/תאום זמנים

פעולה ראשית פעולה משנית מתרחשת משפט משני משפט ראשית דוגמא
הווה, פעולה ראשית (זמן ראשי - הווה, עתיד, praes pl.fut impv fut) באותו זמן Coni.praes Ind. preas quaero quis veniat אני שואל מי בא (עכשיו)
פעולה קודמת Coni.perf quaero quis venerit אני שואל מי בא (קודם)
פעולה מאוחרת Part, fut + sum, coni, praes quaero quis ventursus sit אני שואל מי יבוא
עבר, פעולה ראשית (זמן משני מביע עבר impf.preas history pf) באותו זמן Coni.imperfect Ind. Imperfect pf. Quaerebam quis veniret
פעולה קודמת Coni.p.q.p Quaerebam quis venisset
פעולה מאוחרת Part.fut + sum coni perfect Quis venturus esset

שתי הפעולות מתרחשות באותו זמן, הווה ביחס לפעולה אחרת:

  1. משפט Ind
  2. ptcp preas
  3. משפט משועבד מושאי ב-coni כשהמשפט הראשי והפסוקית הם בהווה.