לטינית/תארים של מספרים קרדינלים

אחד, שתים, שלוש נוטים לפי נטיית שמות התואר הראשונה (כמו Bonus). המספרים 1,2,3 נוטים. יתר המספרים אינם נוטים. נראה נטיה דומה לכינוים.

Unus, a, um אחד [נוטה ביחיד]
Nom Unus Una Unum
acc Unum Unam Unum
Gen Unius Unius Unius
Dat Uni Uni Uni
Abl Uno Una Uno
Dou, ae, o שתים [נוטה ברבים]
Nom duo duae duo
acc duos duas duo
Gen duorum duarum duorum
Dat duobus duabus duobus
Abl duobus duabus duobus
Tres, treia שלוש
f\m n
Nom tres tria
acc tres tria
gen trium trium
dat tribus tribus
abl tribus tribus