לטינית/תהליכים מורפולוגים בפועל

צורות מקוצרות בלטינית של פעלים לאור נפילת v בין שני עיצורים

עריכה

פועל מקוצר שבו נופלת v ראינו אצל הפועל eo (ללכת). ישנם עוד מספר פעלים בהם ה-v נופלת. למשל, audivi יכול להופיע audii בגוף ראשון perfect וכו הלאה. באופן דומה גם כינוי גוף יכולים לעבור תהליך דומה ולכן במקום לראות novisti נמצא nosti.

הידמות בצליל בפעלים

עריכה

בגלל שהפועל tollo דומה בצליל שלו לפועל subfero, הפועל subfero מדמה ל-tollo. אז הנטייה של צורות היסוד השלישית והרביעית דומות:

  • Subfero, subfere, subtuli, sublatum
  • Tollo, tollere, sustuli, sublatum