לטינית/תחביר/יחסה

יחסה (casus) עריכה

היחסה היא סימון של חלק דיבר (שם עצם, שם תואר וכו') בהתאם למעמדו התחבירי במשפט. בלטינית הסימון בא לידי בסיומת שונה עבור חלק הדיבר. במילים אחרות, כדי לציין ששם עצם מתפקד במשפט כנושא נרשום אותו ביחסה מסוימת הנקראת "יחסת נומנטיבוס".אם תפקידו של אותו שם עצם במשפט הבא הוא מושא ישיר נרשום אותו ביחסה אחרת ששמה "יחסת אקוזטיבוס".

תפקיד היחסה עריכה

יחסה (casus) תפקידים פירוט דוגמה
וקטיבוס (Vocativus) פניה ישירה (Direct Address) כאשר קוראים או פונים לאדם במשפט יש להשתמש ביחסת הוקטיבוס על מנת לציין כי פונים אל השם. לעומת זאת בעברית נהוג להוסיף את מילת הפניה "הו" בלבד ללא שינוי הצורה של שם העצם או שם התואר. ἄνθρωπε, הו איש.
נומינאטיבוס (nominativus) נושא במשפט פעלי שם עצם, תואר או בנוני יכולים להיות נושא או נשוא במשפט פעלי. [דוגמה שם עצם]
[דוגמה שם תואר]
[דוגמה בנוני]
נושא במשפט שמני [דוגמה שם עצם]
[דוגמה שם תואר]
[דוגמה בנוני]
נשוא במשפט שמני [דוגמה שם עצם]
[דוגמה שם תואר]
[דוגמה בנוני]
גנטיבוס (genetivus) גנטיבס שייכות השימוש הפופולרי של גנטיבוס. [שם עצם] של.... לרב נמצא בין שם תואר לשם עצם
גנטיביוס חלקיות בדומה לGenitive Partitvus חלקיות (סמיכות) ביוונית קלאסית. גנטיבוס בלטינית יכול לציין חלקיות של דבר מתוך שלם. נתרגם ה(נסמך) מבין ה(סומך).
גנטיבוס של איכות (genetivus qualitatis). בדומה לGen Quallity ("בעל") ביוונית קלאסית. גנטיבוס בלטינית יכול לבטא תכונה של אוביקט. בתפקיד זה הוא עומד בעמדה הנשוא. Socrates magnae sapintiae erat (סוקרטס היה בעל חכמה גדולה)
Gen loc. sg Romae sum אני ברומא
דטיבוס (dativus) מושא עקיף (dative as indirect complements of verbs)
אקוזטיבוס (accusativus) מושא ישיר, חיצוני (Direct Object)
acc loc [הולך אל] "אל..."
אקוזטיבוס במשפט inf פעלים המצרכים את יחסת האקוזטיבוס
אבלטיבוס (ablatiovus) באמצעות, על ידי
איכות (ablativus qualities) בדומה לגנטיבוס איכות גם אבלטיביוס יכול להיות מתרוגם לאיכות של אדם "בעל" (תכונה) מסוימת. Socartes magna sapientia erat. סוקרטס היה בעל חכמה גדולה
פסוקית תיאור זמן
פסוקית תואר הפועל האבלטיבוס יופיע לפני הפועל והמושא
מילת יחס "ב"
Abl locativus pl Sum lugduni אני בליו
מילים adv שהם שם עצם באבלטיבוס
  • Domi בבית
  • Humi על האדמה

הרחבה על תפקיד היחסות עריכה

ליחסות יש יותר מתפקיד צורני אחד. הלן רשימה מלאה של כלל תפקידן:

תוכן עניינים

Vocativus וקטיוס

Αccusativus אקוזאטיס

Dativus דטיבוס

Genetivus ג'נאטיב

Nominativus נומינאטיב