לטינית/תפקידי תואר הפועל

  1. לרב מתפקד "על ידי".
  2. אבלטיבוס איכות (abl qualitatis) - בעל.
  3. Abl לתיאור זמן
  4. Abl לתיאור תואר הפועל - יבוא לפני הפועל והמושא.
  5. Abl - מילת יחס בתוך.
  6. abl pass - על ידי לדוגמה Miles sagitta vulneratur החייל נפגע על בידי החץ.
  7. ab+abl - על ידי לדוגמה a pater amor אדם נאהב בידי האב.
  8. abl. abs