לטינית/Aliquis, aliqua, aliquid

alius, alia, aliud משהו
sg pl
m f n m f n
Nom aliquis aliqua aliquid aliqui aliquae aliqua
Acc aliquem aliquam aliquid aliquos aliquas aliqua
Gen alicuius alicuius alicuius aliquorum aliquarum aliquorum
Dat alicui alicui alicui aliquibus aliquibus aliquibus
Abl aliquo aliqua aliquo aliquibus aliquibus aliquibus

אחרי si, nisi, ne, num ה-ali נופלת ולכן הצורות נראות כמו כינוי זיקה.