נטיית המספרים
נטיית המספרים שמות תואר קבוצה א'
m\f אף אחד n כלוּם, אף m אף אחד f אף אחת n כלום, אף
Nom nemo nihil nulli nullae Nullae res
Voc nemo nihil nulli nullae Nullae res
Acc nēminem nihil (nil) nullos nullas Nullas res
Gen nēminis Nullius re nullorum nullarum nullarum rerum
Dat nuli\ nēminī Nulli rei nullis nullis nullis rebus
Abl nēmine Nulla re nullis nullis nullis rebus