לטינית/qui, quae, quod

מילות שאלה - שם תואר (איזה) מילת השאלה בלטינית זהה לכינוי זיקה
m.f neuter
Nom. Qui Quae Quod Qui Quae Quae
ACC Quem

שאותו

Quam

שאותה

Quod [1] Quos Quas Quae
Gen Cujus Quorum Quarum Quorum
dat Cui Quibus
abl Quo Qua Quo
  1. ^ קיים quod שמשמש כמילת קישור "מפני ש..."