לשון/הבנת הנקרא/עקרונות של סיכום טקסט

מבנה סיכום : עריכה

1. פסקה I - הקדמה : רשימת שורה - עד שורה וחצי על הטקסט באופן כוללני : "שם הטקסט (במירכאות)" והמחבר, תאריכו, היכן נרשם ועל מה מספר (לפעמים בשאלות האמריקאיות שואלים על מה מדבר הטקסט ולכן טוב להשתמש בתשובה הנכונה).

2. פסקה II - גוף הסיכום (כ-50%): עיקר הדברים ללא דוגמאות, דעות אישיות, שימוש בסימני פיסוק וכמה שפחות שגיאות כתיב - במילים אחרות על הסיכום להיות מייבש כמו במאמר עיתון מכובד.

למי שמתקשה לסכם את הסיפור שירשום ליד כל פסקה כוכבית ולה משפט מסכם - על פי הכוכביות יסוכם הטקסט.

3. פסקה III או יותר - משפט סיכום / מסקנה : - רשימת המסקנה ורשימת המסר העיקרי שעובר בטקסט. אין להשתמש במילות קישור בקטע זה (לסיכום, ניתן לסכם בזאת...).

הערה : בסיכום הדברים יופיעו בכלליות, ולא לדוגמא: "יוסי לא רצה ללכת לגן כי :

1. ...

2. ...

3. ...".

עבודה על פי ההוראות עריכה

לפניכם מספר הוראות אופייניות לרשימת סיכום לקטע :

1. "סכם את המאמר (בין 10-12 שורות)" - יש לרשום עד 10-12 שורות וחשוב לעשות כן (מעל 13 שורות כבר לא בודקים / מפחיתים נקודות.

2. בשנים האחרונות נכנסה המילה "סיכום בורר" (יש שמות נוספים) - במילים פשוטות זהו סיכום שבו מבקשים מכם להתמקד במטלה ספציפית הקשורה לקטע. לכן, חשוב להתמקד במטלה הנדרשת ולא בכל הקטע. שאלות סיכום אלו ימקדו אותך, כלומר יופיעו המילים : "בסיכומך תאר את..." , "הבא את ההסברים ל...". "התייחס ל.." "כתוב על..."

3.ישנו סיכום נוסף והוא הסיכום הממזג. סיכום זה מתייחס לשני טקסטים או יותר שהם בעלי נושא משותף. חשוב להתמקד גם כאן במטלה הנתונה ולמצוא בכל אחד מהטקסטים את המידע הרלוונטי. כאן נדרשים התלמידים לבצע הכללה, השמטה ולשמור על דרכי המסירה המקובלות. דוגמות לדרכי מסירה: כהן (2011) מדגיש, טוען, מעלה, דן ב.., מציין, מדגים, מוסיף, מצביע על, סוקר, מציע, מוכיח, מחזק.