לשון/מושגי יסוד/סיכום מושגי יסוד

כיוון שהנושאים המופיעים בנושא זה מפורטים ומעט מסובכים, לפניכם מושגי יסוד בסיסים שיש לדעת (אין צורך לדעת כל מה שרשום שם לבגרות). מושגים אלו זהים למושגים המופיעים בתחביר ושחבור. רצוי להכיר את המושגים אך בפועל על אף שהמורות יאמרו "זה חשוב" - זה לא כל כך חשוב...אולי רק לבוחן הראשון בלשון...

שםעריכה

שם -מילה שניתן להוסיף לה את ה' הידיעה. פרט, לשמות מיודעים (שם פרטי, שמות גוף, שמות + שייכות).

למשל :

 1. שמות מיועדים (שיודעים מי) - אני, אתה, מיקי מאוס, ילדתי (הילדה שלי)...
 2. שמות לא מיועדים - הרכבת, הגלגל, הזמרת...

דרכי ידוע של שם - כיצד לזהות שמדובר בשםעריכה

 1. ניתן להוסיף ה' הידיעה
 2. כינוי רמז - ניתן להוסיף אחת ממילות הרמז (זה, אלו, ההיא...)
 3. בעל שם גוף
 4. שם פרטי
 5. שייכות - ביתי, גנתי

שם תוארעריכה

שם תואר - שם נוסף "תואר השם". עונה על 2 נתונים :

 1. ניתן להוסיף לו את ה' הידיעה
 2. ניתן "להשוואותו" (יותר מ..., פחות מ...).

למשל : מהיר - המהיר. יותר מהיר לרוץ.

מילות יחס וקישורעריכה

מילות יחס וקישור - חיבור בין משפטים. ההבדל בניהם הוא שמילות יחס ניתן להטות בגוף ומילות קישור לא.

למשל :

 1. מילת יחס : מפני - מפניך, מפניו...
 2. מילת קישור מפני ש... - מילת קישור.

תואר הפועלעריכה

תואר הפועל - מתאר את הפעולה ובמילים אחרות כל מה שלא מתאים לשאר הקבוצות נמצא פה!

למשל : אתמול, אמש, לאט, מהר, ביעילות....

פועלעריכה

פועלעריכה

פועל - מילה שיש בה גוף וזמן.מכאן, שניתן לשאול עליה 2 : שאלות "מתי?" ו"מי?".

דוגמא :

 1. הלכתי (מי? אני, מתי? אתמול)=> פועל
 2. הליכה (מי?לא ידוע. מתי? לא ידוע) => לא פועל.

שורשעריכה

שורש - לכל מילה יש שורש (3-4 אותיות מרכיבות אותה). לכל אות בשורש המילה יש שם :

 1. לאות הראשונה של השורש קוראים "פ' הפועל" (פה"פ)
 2. לאות השניה של השורש קוראים "ע הפועל" (עה"פ)
 3. לאות השלישית של השורש קוראים "ל הפועל" (לה"פ)

בנייןעריכה

בניין - משקל (בנייני השמות) של הפועל . ישנם 7 :

בניינים כבדים : פיעל, פועל והתפעל.

בניינים קלים : פעל/קל, נפעל הפעיל והופעל.

כיצד מזהים בניין? הטייה הוא בעבר.

גופיםעריכה

יש להכיר את שמות הגופים בע"פ

גוף I גוף II גוף III
אני = מדבר/ת אתה = נוכח הוא = נסתר
אנחנו - מדברים/מדברות את = נוכחת היא = נסתרת
אתם = נוכחים הם = נסתרים
אתן = נוכחות הן = נסתרות

זמןעריכה

ישנם 4 זמנים (חשוב להכיר):

 1. עבר
 2. הווה / בנוני
 3. עתיד
 4. צווי/דרך (מופיע רק בגוף 2)

שם פועלעריכה

שם פועל - לא שם ולא פועל. מופיע בתחילת מילה כשלפניה האות ל'. למשל : ללכת, לרקוד, לשיר, לזוז.

שם פעולה - שם (ניתן לזכור כי ה-ה' שבסיומה מציינת את ה' הידיעה=> שם) ולכן ניתן להוסיף לה את ה' הידיעה.

למשל : ההליכה, הרקידה, הצעידה...

גזרהעריכה

גזרה - דרך התנהגות של עיצורי השורש (אין צורך לדעת). 4 גזרות :

 • שלמים - כל אותיות השורש נשמעות ונכתבות.
 • חסרים - אות שורש חסרה ובמקום מופיע דגש חזק משלים (עליו נדון בהמשך...)
 • נחים - אות שורש שלא נשמע (אהו"י) אך נכתבת.
 • כפולים - עה"פ ולה"פ זהות.