לשון/ניתוח פעלים/מוספיות

מוספיות הן האותיות שמשובצות בתוך פעלים ושאינן שייכות לשורש הפועל. יש מוספיות הקשורות לזמנים של הפועל , ויש מוספיות הקשורות לגופים.

למוספיות ישנו שלשה סוגים:

  • תחיליות - אותיות ה,א,מ,נ,ת,י, לפני השורש, (אותיות א.י.ת.ן שמוסיפים בציון זמן עתיד.) לדוגמה: "אשמור" - האות "א" היא מוסף תחילית.
  • תוכיות - אותיות ו,י,ת,ט,ד, המשובצות בתוך השורש מפאת זמן. לדוגמה: "שומר" - האות "ו" היא מוסף תוכית.
  • סופיות - אותיות י, ו, נה, תי, תָּ, תְּ, ָה, נוּ, תּם, תּן, המשובצות לאחר השורש מפאת גוף. לדוגמה: "שומרים" - אותיות "ים" הן מוספיות סופיות.

פועל בציווי נאמר כמו בזמן עתיד אך ללא מוספיות תחיליות (אית"ן). אך בבניינים "נפעל" "הפעיל" ו"התפעל" מוסיפים ה"א תחילית.