לשון/תחביר ושחבור/משפט חסר

משפט חסר - משפט מאוחה שבאיבר חסר נשוא.

דוגמא : שי שתה מיץ, ושיר מים.

ניתוח :

  • איבר א' : שי שתה מיץ
  • איבר ב' : ושיר מים.

משפט מאוחה שאיבר א פשוט ואיבר ב' חסר.