לשון/תחביר ושחבור/משפט כולל


פרק זה מומלץ ללמוד אחרי לימוד כל פרקי חלקי המשפט.

חלק כולל - כאשר אחד מחלקי התחביר של המשפט כולל יותר מחלק אחד.

לדוגמה: "קראתי ספר מותח ומרגש", "מותח ומרגש" הוא חלק כולל, מכיון שבמקום לומר זאת בשני משפטים פשוטים:

  1. קראתי ספר מותח.
  2. קראתי ספר מרגש.

אנו מקצרים ומכניסים את שני התארים במשפט אחד.

בדוגמה הנ"ל, "מותח ומרגש" הינו "לוואי כולל" במשפט. הוא יכול לבוא בכל חלק אחר במשפט.

לדוגמה, הוא יכול לבוא בכל חלק תחבירי במשפט, כמו: "קראתי ספר ועיתון" המשמש כמושא כולל.

לאחר כל פירוט יש לשים פיסוק, מלבד לפני הפירוט האחרון שיש לפניו את ו' החיבור. לפני כל אחד מהחלקים הכוללים תופיע מילת היחס. לדוגמה: ביקרתי בבאר שבע, באשדוד ובאשקלון.

מילות חיבור

עריכה

במשפט כולל ישנן כמה מילות חיבור (או כאשר ניתן להוסיפן):

  1. מילות הוספה : ו' החיבור, גם,לא רק....אלא גם, אף...
  2. מילות ברירה : או.
  3. מילות ניגוד : לא ...אלא...
  4. מילות תוצאה : חוץ מ..., פרט ל...

דוגמאות :

  • קראתי ספר מותח ומרגש.
  • אלך לסרט היום או מחר.
  • לא קניתי מחק אלא מחדד. (זהו משפט כולל בתבנית הדגשה)

תמורה כוללת

עריכה

תמורה כוללת - מתפקדת כתמורה אשר כוללת; בא אחרי נקודתיים (:) המפרטות מה שבא לפני הנקודותיים. למשל, קניתי במכולת 3 מוצרים: לחם, עגבניה וחלב.

דוגמא נוספת : שני השרים, דני ותמיר, נפגשו.