לשון/תחביר ושחבור/נשוא/נשוא מורחב

נשוא מורחב - נשוא פועלי המכיל יותר ממילה אחת, אך בעל משמעות אחת, והוא יכול להופיע באחת מבין 3 האפשרויות להלן.

פועל + שם פועל

עריכה

לפעמים אנו משתמשים בשתי מילים מסוג "פועל + שם פועל" כדי לתאר פעולה אחת. למשל: "היטיב לנגן" שמשמעותה "ניגן". סיים לעבוד" שמשמעותה "עבד". הנשוא המורחב לא חייב לבוא ברצף, למשל במשפט הבא, שבו יש נשוא מורחב שלא מגיע ברצף: "המבשלת סיימה לפני הצהריים לבשל את הארוחה". במשפט זה, המילים "סיימה לבשל" הוא הנשוא מורחב.

תנאים

עריכה
 1. פועל + שם פועל.
 2. אי אפשר לשבץ לפני שם הפועל את המילה כדי. אם ניתן להוסיף את המילה "כדי" בין הפועל לשם הפועל, הרי הוא לא נשוא מורחב, היות שאין להם משמעות אחת. כמו: "רוני עצר לאסוף טרמפיסטים", הרי אין שום קשר לעצירה שלו לאסיפת הטרמפיסטים, וניתן גם לומר "רוני עצר כדי לאסוף טרמפיסטים".
  דוגמא : יעל עצרה לאסוף ילד => יעל עצרה כדי לאסוף את הילד.
 3. את הפועל ואת שם הפועל מבצע אותו גורם.
 4. פעלי עזר שתמיד חלק מנשוא מורחב : עלול, צריך, עשוי, יכול, חייב, מסוגל...

דוגמאות

עריכה
 1. איציק הלך לאכול
 2. האוטובוס עשוי בכל רגע להגיע לתחנה - לפעמים הנשוא המורחב מופרד במשפט. עם זאת, ניתן להעבירו ליד הפועל, כלומר אפשר לומר : האוטובוס עשוי להגיע בכל רגע לתחנה.

שני פעלים מביעים פעולה אחת (כשהפועל השני חשוב יותר)

עריכה

לפעמים אנו משתמשים בשתי מילות פועל ברצף כדי לתאר פעולה אחת, למשל: "הולך ומדרדר" שמשמעותה "מדרדר". "שב והודיע" וכד'.

דוגמאות

עריכה

נשוא מורחב

עריכה
 1. המנהל שב והודיע
 2. הילד הולך וגדל

לא נשוא מורחב

עריכה
 1. הילד אכל ושתה הכל => לא נשוא מורחב.

ניב / ביטוי

עריכה

כשאנו משתמשים בניב כדי לתאר פעולה אחת, כל הניב נחשב לנשוא אחד (נשוא מורחב). לדוגמה: "נחבא אל הכלים" שמשמעותה "מתבייש". "יצא לאור" שמשמעותה "התפרסם".

דוגמאות

עריכה
 1. הספר יצא לאור
 2. הילד החכים לדעת
 3. דני שם אותו בכיס הקטן
 4. הבית עלה באש
 5. הילד טמן ידו בצלחת