לשון/תחביר ושחבור/סדר כתיבה של נושא, נשוא ומשלימי פועל

בדרך-כלל אנו מציבים את סדר המשפט לפי סדר זו: נושא, נשוא, משלימי פועל.

אבל כשאנו רוצים להדגיש את אחד ממשלימי הפועל, אנו מציבים את משלים הפועל שברצוננו להדגיש בתחילת המשפט.

  • סדר רגיל: הזאב טרף את הילד אתמול.
  • סדר משני: את הילד טרף אתמול הזאב. או: אתמול טרף הזאב את הילד.