לשון/תחביר ושחבור/סמיכות

סמיכות

עריכה

הסמיכות היא צירוף או איחוד של שני שמות או יותר, הקשורים זה לזה בקשר כלשהו, בדרך כלל בקשר של שייכות. פרט לה"א הידיעה אין בין שני השמות בצירוף הסמיכות חציצה.

סומך ונסמך

עריכה

השם הראשון בסמיכות נקרא נסמך, ואילו השם השני נקרא סומך. במקרים רבים הסומך מתאר את הנסמך או מאפיין אותו.

יידוע הסמיכות

עריכה

כאשר מיידעים את הסמיכות, מוסיפים את סימן היידוע הא הידיעה לסומך. יום הולדת -> יום ההולדת. דרך שנייה היא להוסיף לסומך כינוי שייכות או כינוי רומז. לדוגמה: בית ספר-נו, שולחן עבודה זה.

ריבוי הסמיכויות

עריכה

כאשר רוצים להמיר צירוף סמיכות ביחיד לצירוף סמיכות ברבים יש לרבות רק את הנסמך. ספר קודש -> ספרי קודש.

שרשרת של סמיכויות

עריכה

כאשר צירוף הסמיכות מונה יותר משתי מילים הקשורות זו אל זו, נקרא הצירוף: שרשרת של סמיכויות. כל המילים למעט האחרונה תהיינה הנסמך ואילו האחרונה תיקרא הסומך. לדוגמה: "סגן ראש מחלקת בעיות תנועה".


צירוף כבול

עריכה

צירוף כבול הוא צירוף קבוע של כמה מילים ביחד המתאר משמעות מסויימת, והוא כבר יכול להיחשב ניב. לא ניתן להפרידו במילה "של". לדוגמה: שי לחייל, הכותל המערבי.

זיהוי סמיכויות

עריכה

כדי לזהות את צירוף בהסמיכות, ניתן להוסיף בין הנסמך לסומך את המילה "של".
בית חולים – בית של חולים.

דוגמאות לסמיכות

עריכה
  1. ימי -ה-צום.
  2. תחנת -ה-אוטובוס.
  3. תחנת -ה-רכבת.
  4. ראש -ה-העיר.
  5. בית -ה-משפט.
  6. חנות -ה-הלבשה.
  7. משרד -ה-תעבורה.
  8. כלי -ה-נשק.