לשון/תחביר ושחבור/סמיכות

סמיכותעריכה

הסמיכות היא צירוף או איחוד של שני שמות או יותר, הקשורים זה לזה בקשר כלשהו, בדרך כלל בקשר של שייכות. פרט לה"א הידיעה אין בין שני השמות בצירוף הסמיכות חציצה.

סומך ונסמךעריכה

השם הראשון בסמיכות נקרא נסמך, ואילו השם השני נקרא סומך. במקרים רבים הסומך מתאר את הנסמך או מאפיין אותו.

יידוע הסמיכותעריכה

כאשר מיידעים את הסמיכות, מוסיפים את סימן היידוע הא הידיעה לסומך. יום הולדת -> יום ההולדת. דרך שנייה היא להוסיף לסומך כינוי שייכות או כינוי רומז. לדוגמה: בית ספר-נו, שולחן עבודה זה.

ריבוי הסמיכויותעריכה

כאשר רוצים להמיר צירוף סמיכות ביחיד לצירוף סמיכות ברבים יש לרבות רק את הנסמך. ספר קודש -> ספרי קודש.

שרשרת של סמיכויותעריכה

כאשר צירוף הסמיכות מונה יותר משתי מילים הקשורות זו אל זו, נקרא הצירוף: שרשרת של סמיכויות. כל המילים למעט האחרונה תהיינה הנסמך ואילו האחרונה תיקרא הסומך. לדוגמה: "סגן ראש מחלקת בעיות תנועה".


צירוף כבולעריכה

צירוף כבול הוא צירוף קבוע של כמה מילים ביחד המתאר משמעות מסויימת, והוא כבר יכול להיחשב ניב. לא ניתן להפרידו במילה "של". לדוגמה: שי לחייל, הכותל המערבי.

זיהוי סמיכויותעריכה

כדי לזהות את צירוף בהסמיכות, ניתן להוסיף בין הנסמך לסומך את המילה "של".
בית חולים – בית של חולים.

דוגמאות לסמיכותעריכה

  1. ימי -ה-צום.
  2. תחנת -ה-אוטובוס.
  3. תחנת -ה-רכבת.
  4. ראש -ה-העיר.
  5. בית -ה-משפט.
  6. חנות -ה-הלבשה.
  7. משרד -ה-תעבורה.
  8. כלי -ה-נשק.