לשון/תחביר ושחבור/פעיל וסביל

ההבדל בין פועל פעיל לסביל

עריכה

פועל פעיל הוא משפט פעלי בו הנושא מבצע את הפעולה, לדוגמה: "אני מדביק" - שם גוף "אני" (נושא) מבצע פעולה "מדביק".

פועל סביל' הוא משפט בו הפעולה מתבצעת על הנושא, לדוגמא: "הנייר הודבק". נושא המשפט הוא שם העצם "הנייר". הפועל במשפט הוא "הודבק". מי שמבצע את הפעולה אינו הנייר. כלומר ה"נייר" סובל את הפעולה - היא מתבצעת עליו, ולא הוא זה שעושה אותה.

דוגמאות נוספות למשפטי סבילים : "הכלנית הושקתה", "הילדים הוזמנו".

טיפ! משפט שיש בו את המילים "על-ידי", הוא משפט סביל. לדוגמה: "תהליך השלום מידרדר על-ידי שליט מדינת האויב". היות ומופיע במשפט "על-ידי", אנו יודעים שהפועל "מידרדר" הוא סביל. (במקרה זה אם לא היה מופיע "על-ידי" יכולנו לומר שהוא משפט פעיל משום שבניין התפעל יכול להיות גם פעיל וגם סביל.)

מעבר ממשפט פעיל לסביל

עריכה

וכדי להפוך משפט פעיל למשפט סביל, אנו שואלים: מי? מתי?

לדוגמה: נהפוך את משפט פעיל "הם הדליקו את האורות" לסביל.

נשאל, "מי? מתי?"

תשובה: "האורות הודלקו על ידיהם" - משפט סביל.