לשון/תחביר ושחבור/קפ"ה-חלקים שאינם קשורים לשום חלק במשפט

קפ"ה - אלו מילים המשמשות תוספות למשפט לשם העברת מסר מסוים.

לפעמים במשפטים, כותב המשפט מעוניין להביע עמדה, התלהבות, לנסות לשכנע או לפנות למישהו מסוים.

עבור כל אלה מיועדים חלקי הקפ"ה - קריאה, פניה, הסגר.

הערה: יש שקוראים לחלקים אלו אורחים במשפט, כי הם אינם נחשבים כחלק מהמשפט, ותלויים בדובר - אם ברצונו להגיד אותם או לא. הרמז של קפ"ה עוזר לנו לזכור את החלקים - כי לאורחים מגישים קפ"ה...

קריאה

עריכה

הקריאה באה לבטא רגש חזק מאוד.

דוגמאות: יש! יופי! איזה נפלא! וואו! שיגעון! נהדר! אוי ואבוי! האח! הידד!

  • יש, הצלחתי במבחן!
  • אוי ואבוי, חייבים לקחת אותה לטיפול נמרץ!

מילת הקריאה תופיע לרוב בראש המשפט ותופרד בסימן קריאה או פסיק.

פנייה

עריכה

הפנייה משומשת במקרה שבו אומר/כותב המשפט מפנה אותו למישהו מסוים.

דוגמאות:

  • אבא, עזור לי ללמוד למבחן!
  • רוני, היכנס לחדר המנהל!

משפט שכולל פנייה מבטאת יחס אישי של הדובר. מילת הפנייה תופרד בפסיקים.

הסגר

עריכה

בהסגר משתמשים בכמה מקרים:

  • לציון עמדה (העמדה יכולה להיות ברורה רק לדובר ולשומע המשפט - כלומר שניהם יודעים שיש סיבה שבגללה הם עלולים ללמוד לבד)

דוגמא : כפי הנראה, ניאלץ ללמוד לבד.

  • לעורר אמינות

דוגמא : להערכת מומחים, המשק יצמח בשנה הבאה.

  • לבטא רגש

דוגמא : לצערי, גם הוא יבוא למסיבה.

ההסגר יופרד בפסיקים, והסגר ארוך יבוא בין קווים מפרידים.

רשימת מילות הסגר לדוגמה: בקיצור, למשל, לדעתו, ברוך השם, בלי עין הרע, ראשית, לדוגמה, למשל, בלי ספק, כלומר, לפי..., על פי, לדעתי, לשמחתי, לצערי, לדאבוני, למרבה הפלא, למרבה המזל, כנראה, כמובן, כידוע, כנאמר, לכאורה, בדיעבד, בלי ספק, בהחלט וכד'

דוגמא: על פי המלצת הרופאים, לא יעיד האיש במשפט.