לשון/תחביר ושחבור/שחבור של כמה משפטים

שחבור מספר משפטים למשפט אחד עריכה

בשאלות מסוג אלו יופיעו מספר משפטים ומספר סעיפי שאלות בהם יבקשו ממכם לשחבר את המשפט. השחבור יתבצע על פי ההוראות (כאשר אומרים מש' 1 ו-2 משחברים רק את משפטים אלו ולא בוחרים את המשפטים - לא להתחכם!). חיבור המשפטים יתבצע על פי הוראות השאלה תוך כדי העזרות במילים המופיעות בנושא המשפט המורכב

דוגמה לשחבור מספר משפטים למשפט אחד (מתוך בגרות חורף תשע"ז חלק משאלה 1 בפרק התחביר): עריכה

"קולה של תנועת המייקרים במערכת החינוך גובר. מה דעתך על תופעה זו?" המר את שני המשפטים במשפט שאלה פשוט אחד.

פתרון אפשרי: מה דעתך על תופעת התגברות קולה של תנועת המייקרים במערכת החינוך?

פירוק משפט אחד למספר משפטים עריכה

חוקים עריכה

  • לפי סדר האירועים! (גם אם במשפט לא רשום כך).
  • הורדת מילות קישור.
  • כל משפט מסומן בכוכבית/מספר כשהוא מהווה משפט בפני עצמו. כלומר, הפיכת המילה הוא למילת המקור.
  • לא לשכוח שיש עוד סעיפים לשאלה.

דוגמא (בגרות חורף תשס"ד חלק משאלה 35) עריכה

המשפט : הציורים שנמצאו במערה בדרום-מזרח אוסטרליה השתמרו היטב, משום שלא נחשפו לאור השמש.

פירוק :

  • ציורים נמצאו במערה בדרום-מזרח אוסטרליה.
  • הציורים השתמרו היטב.
  • הציורים לא נחשפו לאור השמש