לשון/תחביר ושחבור/ נושא סתמי (משפט סביל/פעיל)

נושא סתמי -תמיד יופיע במשפט פעיל/סביל. זהו נושא שאנו לא יודעים בדיוק מי הוא מבצע הפעולה, וזאת, ממספר סיבות:

 1. לשים דגש על הפעולה, ולא על מבצעה.
 2. מבצע הפעולה לא ידוע.
 3. הסתרת מבצע הפעולה.
 4. כשיש ביטוי כמו "כולם"- הענקת אמינות.

נושא סתמי יכול להופיע באחת מהאפשרויות הבאות

עריכה

אחת מהמילים : פלוני, משהו, אלמוני...

עריכה

דוגמא : משהו דופק בדלת.

 • נשוא : דופק.
 • נושא סתמי : משהו.

אין אנו יודעים מי הוא המבצע

עריכה

במקרה בו אנו לא יודעים לענות על השאלה "מי מבצע את הפועל?"

פועל הם ללא המילה הם

עריכה

בדר"כ פועל בגוף "הם" יופיע אך לפניו לא תהיה המילה הם או גוף.

דוגמא

עריכה
א. דופקים בדלת
עריכה
 • נשוא : דופקים.
 • נושא סתמי : (הם) דופקים.
ב. בבי"ח "יצחק" נעזרים בבע"ח לטיפול בילדים
עריכה
 • נשוא : נעזרים.
 • נושא סתמי : (הם) נעזרים.


פועל בסביל + על ונטיותיו

עריכה

דוגמאות לפועל ונטיותיו : הוחלט על...,דובר על...,סוכם על...,נודע על...

דוגמאות

עריכה
א. סוכם בין כולם על נסיעה לחיפה
עריכה
 • נשוא : סוכם.
 • נושא סתמי : סוכם.
ב. הוסכם בין תלמידי הכיתה על הברזה משיעור מתמטיקה
עריכה
 • נשוא : הוסכם.
 • נושא סתמי : הוסכם.

לא כמו: הנסיעה סוכמה אתמול בערב.

 • מדוע הברזה היא לא נושא? כיוון שלפניה מופיעה מילת יחס!