לשון/תחביר ושחבור/ נושא סתמי (משפט סביל/פעיל)

נושא סתמי -תמיד יופיע במשפט פעיל/סביל. זהו נושא שאנו לא יודעים בדיוק מי הוא מבצע הפעולה, וזאת, ממספר סיבות:

 1. לשים דגש על הפעולה, ולא על מבצעה.
 2. מבצע הפעולה לא ידוע.
 3. הסתרת מבצע הפעולה.
 4. כשיש ביטוי כמו "כולם"- הענקת אמינות.

נושא סתמי יכול להופיע באחת מהאפשרויות הבאותעריכה

אחת מהמילים : פלוני, משהו, אלמוני...עריכה

דוגמא : משהו דופק בדלת.

 • נשוא : דופק.
 • נושא סתמי : משהו.

אין אנו יודעים מי הוא המבצעעריכה

במקרה בו אנו לא יודעים לענות על השאלה "מי מבצע את הפועל?"

פועל הם ללא המילה הםעריכה

בדר"כ פועל בגוף "הם" יופיע אך לפניו לא תהיה המילה הם או גוף.

דוגמאעריכה

א. דופקים בדלתעריכה
 • נשוא : דופקים.
 • נושא סתמי : (הם) דופקים.
ב. בבי"ח "יצחק" נעזרים בבע"ח לטיפול בילדיםעריכה
 • נשוא : נעזרים.
 • נושא סתמי : (הם) נעזרים.


פועל בסביל + על ונטיותיועריכה

דוגמאות לעל ונטיותיו : הוחלט על...,דובר על...,סוכם על...,נודע על...

דוגמאותעריכה

א. סוכם בין כולם על נסיעה לחיפהעריכה
 • נשוא : סוכם.
 • נושא סתמי : סוכם.
ב. הוסכם בין תלמידי הכיתה על הברזה משיעור מתמטיקהעריכה
 • נשוא : הוסכם.
 • נושא סתמי : הוסכם.

לא כמו: הנסיעה סוכמה אתמול בערב.

 • מדוע הברזה היא לא נושא? כיוון שלפניה מופיעה מילת יחס!