לשון/תצורת השם/בסיס וצורן

אחת הדרכים ליצירת מילה חדשה בעברית היא דרך התצורה בסיס וצורן. הבסיס הוא מילה קיימת בעברית, כלומר שם עצם, תואר או פועל בבינוני. הצורן הוא צורן גזירה, כלומר יחידה קטנה הנוספת למילה קיימת ויוצרת משמעות חדשה, מילה חדשה. קיימים שני צורני גזירה: צורן סופי - מתווסף בסוף הבסיס. לדוגמה: ארונית, אופנוען; צורן תחילי - מתווסף לפני הבסיס, לדוגמה: רב-לשוני, דו-לשוני (הצורן מחובר למילה באמצעות מקף). הצורן הסופי שכיח יותר ביצירת מילים חדשות. לעתים הצורן הסופי שאול מלועזית. לדוגמה: קיבוצניק, תיכוניסט. לעתים הבסיס שאול מלעז ואילו הצורן עברי. לדוגמה: צ'לן, ברמנית. לעתים גם הבסיס וגם הצורן הסופי שאולים מלעז. לדוגמה: טרקטוריסט, גיטריסט. כדי לדעת אם דרך התצורה של מילה היא בסיס+צורן גזירה סופי יש להתעלם מהצורן הסופי, להסתיר אותו, ולבדוק אם נותר בסיס, כלומר שם עצם, פועל בבינוני או תואר. אם נותר שורש או פועל נטוי (לא בבינוני), אזי מדובר בדרך תצורה שורש ומשקל.

להלן צורני גזירה סופיים שכיחים:

סיומות עריכה

סיומת דוגמאות
ִית
 1. שפות - אנגלית, עברית, ספרדית...
 2. פרטי לבוש - חצאית, ירכית...
 3. כלים - ידית, מחסנית...
 4. כלי תחבורה - מכונית, חללית...
 5. עיסוק - בנאית, בנקאית, רקדנית...
 6. תכונה - רגשנית, ציצנית, דקדקנית...
 7. צמחים (פחות) - אשכולית, כרובית
 8. חלקי גוף - רשתית, עינית...
 9. הקטנה - כוסית, מפית...
-ָן
 1. עיסוק - פסנתרן, ספרן...
 2. כלים - מזרן,
ַאי עיסוק - צמיגאי, חקלאי...
Xוֹׁן
 1. הקטנה - דגלון, תקליטון, ילדון...
 2. דירוג/סדר - אחרון, תחתון, ראשון...
 3. כתב עת - עיתון, ירחון...
 4. אוסף - מילון, תקנון, שאלון...
 5. כלי - פעמון, שעון...
-ִיָה
 1. מקומות - ספריה, חלביה, עירייה...
 2. לבוש - גופיה, מצחיה, שמשיה...
 3. מאכל - לחמניה, עוגיה...
ִי
 1. תואר - זדוני, רגשני, פחדני...
 2. מוצא - אנגלי, ישראלי...
 3. סדר - ראשוני, רביעי...
Xוּת
 1. שאלה + ות' - כמות (כמה), איכות (איך), מהות (מה+ות)
 2. תכונה - אישיות, סבלנות, חברות, ישות (יש)...
 3. מקצוע - הורות, דוגמנות...
Xלוֹג סיומת של מקצועות

איני יודע מהי הסיומת עריכה

ישנן סיומות רבות בעברית, לכן, מן הסתם שחלקן לא מופיעות ברשימה לעיל. כמו למשל : "Xני" (פולני, אפריקני...) ועוד.

אם נתקלתם בסיומות שאינה מוכרות לכם או שהקבוצה אינה ידועה, בִדקו אם נותר שם עצם, תואר או פועל בבינוני.

זִכרו: אין צורן גזירה -ֶת או -ָה, אך ישנם הנגזרים מהם (כמו Xִית, Xוּת, Xֹנֶת).

טיפ - לכל הנתקעים עריכה

במבחן תמיד נתקעים בשאלה "מאיפה עכשיו אני אמצא להם תכונה שמסתיימת בXי?"
...ומתחילים להיתקע, להתבלבל להילחץ...
פתרון: בנית סיפור מכל מילה שבקבוצות / זכירת מילים קבועות.
למשל: הבנקאי הצרפתי, החוצפן והאכזרי בעל האישיות האשכולית יודע לדבר עברית.
כך, כאשר נתקלתם במבחן ואינכם יכולים לחשוב על מילה עם סיומת של תכונה, תוכלו להריץ את הסיפור ועל פיו למצוא מילה מתאימה.