לשון/תצורת השם/דרך עבודה

בכדי לא להתבלבל במבחן יש לבצע את השלבים הבאים לפני כל שאלה:

דרך פעולה בשאלות בהן שואלים על דרך התצורה עריכה

דרך עבודה עריכה

 1. חיפוש מילים שהן ראשי תיבות.
 2. חיפוש מילים שהן מילים לועזיות.
 3. חיפוש מילים שהן הלחם שני בסיסים.
 4. חיפוש מילים שהן בסיס+צורן סופי.
 5. שורש+משקל.

דוגמא עריכה

לפניך מספר מילים. סדר אותן על פי דרך תצורת השם שלהן. המילים: בלון, חואי, בנאי, מילון, תפוח, מלון.

 • בלון – באה מהמילה Balloon => מילה לועזית.
 • חואי – לא ראשי תיבות, אינה מילה לועזית ואינה הלחם בסיסים => שתי אפשרויות נותרו : בסיס + צורן סופי או שורש+משקל.
  המילה מסתיימת באותיות אי ונותרן אותיות "חו" שאינן יכולות להיות פועל כלשהו => בסיס + צורן סופי.
 • בנאי – הוא לא ראשי תיבות, אינו מילה לועזית ואינו הלחם בסיסים => שתי אפשרויות נותרו : בסיס + צורן סופי או שורש+משקל.
  המילה מסתיימת גם היא באי ונותרנו עם האותיות "בנ" היכולות להיות פועל בנה => משקל+שורש.
 • מילון – הוא לא ראשי תיבות, אינו מילה לועזית ואינו הלחם בסיסים => שתי אפשרויות נותרו : בסיס + צורן סופי או שורש+משקל.
  הסיומת : מילה+און => בסיס + צורן סופי.
 • תפוז – ראשי תיבות של המילה תפוח זהב => ראשי תיבות.
 • מֵלון – באה מהמילה Melon=> מילה לועזית.

דרך פעולה בשאלות מה יוצא דופן מבחינת משקל עריכה

כלל : מילים מאותו משקל בעלי אותן מוספיות.

דרך פעולה עריכה

 1. חיפוש השורש של המילה וסימונן.
 2. בדיקת אילו מהמילים בעלי סיומות זהות.

דוגמא עריכה

איזו מהמילה יוצאות דופן מבחינת משקל? מלוכה, מנוסה, תבוסה, מבוכה.

סימון השורש : מלוכה , מנוסה, תבוסה, מבוכה.

למלוכה יש מוספית שונה לשורש (ו באמצע מילה) ומוספית זהה (ה' בסוף מילה), לעומת שאר המילים (מ בהתחלה+ה בסוף)

שאלות על שמות פעולה עריכה

יש צורך בשליטה בתבניות שמות הפעולה של הבניינים הרגילים והדגושים בע"פ. בד"כ שאלות אלו לא מומלצות כיוון שהן מבלבלות ולוקחות זמן רב. מכאן, שאם והשאלה קלה או שהנושא קל לכם, ענו על השאלה, אך, אם אתם מתחילים להתבלבל פשוט בחרו בשאלה אחרת.

דוגמא עריכה

שאלה קלה בשמות פעולה: מה מהבאים הן מאותן שמות פעולה? פרסום, שידור, הסבר, צֵרוף, נסוי, בקשה.

 • פרסום – מהתבנית קטול (שם פעולה של פיעל)
 • שידור – מהתבנית קטול (שם פעולה של פיעל)
 • הסבר – מהתבנית הקטל (שם פעולה של הפעיל).
 • צרוף – מהתבנית קִטול (שם פעולה של פיעל).
 • נסוי – מהתבנית קטול (שם פעולה של פיעל).
 • בקשה – מהתבנית של קטלה (שם פעולה של פיעל).

שאלות בסיס + צורן סופי - פשוטות למדי עריכה

כל השאלות של מיין על פי קבוצות של דרך התצורה בסיס + צורן סופי קלות במיוחד. כל שיש לדעת הוא את הסיימות (שחובה לדעת) וכן את הקבוצות אליהן הן שייכות. בד"כ ניתן לענות עליהן ללא ידע קודם.

דוגמאות עריכה

יוצא דופן עריכה

המילים לפניך הן בסיס+צורן סופי מהו היוצא דופן מבחינת סיומות? כפית, סרטון, רשתית, צנורית.

תשובה :

 • כפית - סיומת ית מציין הקטנה (כף קטנה)
 • סרטון - סיומת ון מציין הקטנה (סרט קטן)
 • רשתית - איבר בגוף (בעין)
 • צנורית - צינור קטן, סיומת ית.

תן דוגמאות ל... עריכה

ציין 2 סיומות של בסיס + צורן סופי להקטנה ותן דוגמא.

 1. Xית כמו שקית (שק קטן).
 2. Xון כמו כלבלבון (כלבלב קטן).