מבוא לאלפבית הדוונאגרי

ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.האלפבית הדוונאגרי (देवनागरी) הוא מערכת כתיבה מסוג אבוג'ידה המשמש במדינות בדרום־מרכז אסיה כמו הודו, נפאל ופקיסטן. האלפבית הדוונאגרי התפתח מהכתב הנאגרי (Nāgarī) אשר היווה אחד הווריאציות לכתב ששימש את ממלכת גופטה במהלך המאה ה-8 לספירה. כמו רוב מערכות הכתיבה שהתפתחו משפות הודו־אירופיות, אלפבית זה נכתב משמאל לימין. הכתב הדוונאגרי המוכר כיום החל להשתרש בהודו כבר במאה ה־10 לספירה. דוונאגרית משמשת שפות שונות בהודו ובנפאל, ביניהן סנסקריטית המהווה מקור להינדית, נפאלית ומרהטית, הנכתבות אף הן באלפבית הדוונאגרי.

במהלך הספר נסקר את אותיות האלפבית וכיצד להעלותן על הדף.

אם יימצאו טעויות כלשהן, הארות/הערות לדף השיחה שלי יתקבלו בברכה.

הקדמה עריכה

ראשית, יש לדעת כי הכתב הדוונאגרי הוא כתב אבוג'ידי, כלומר כל אות באה לציין גם תנועה וגם עיצור. לדוגמה: האות כשלעצמה מציינת את העיצור M יחד עם התנועה A (מה). בשונה ממערכת כתיבה הברתית, סימנים גרפיים עשויים להתמזג עם סימן אחר ולהפיק צליל משולב. לדוגמה: האות כשלעצמה מציינת את העיצור N (יחד עם תנועת A), אך כשמעטרים אותה בסימן דיאקרטי (מאנטרה בסנסקריטית) למען ציון תנועה, כדגומת e, היא נראית כך ने, ונהגית כ-ne. האות מייצגת את העיצור p, וכשמתווסף לה סימון הארכת הצליל, (पा) הגיית ה-a הנגררת אחריה מוארכת (paa). לעיתים, כשאות עיצורית נמצאת בסוף מילה, אין נגררת אחריה תנועה והיא משמשת כסוגרת הברה; על כן, אם נוסיף על שתי האותיות שמנינו את האות המייצגת את העיצור L – नेपाल = + पा + ने, נקבל את המילה נפאל, כל כך פשוט!

בשפות מסוימות ובאזורים מסוימים, כללי האותיות והגייתן עשויות להשתנות. לכן בספר הזה נתבסס על כללי הפונטיקה בשפה ההינדית. כמו כן יובאו דוגמאות למילים בשפה ההינדית.

כעת הבה נסקר את 49 האותיות:

התנועות עריכה

 • - האות अ היא האות והתנועה הראשונה באלפבית הדוונאגרי. היא נהגית כתנועה פתוחה קצרה.
המקבילה העברית הקרובה ביותר היא האות העברית א' (יחד עם תנועת פתח (a) מקוצרת).
अमर - בן אלמוות (amar).
ביטוי האות अ
 • - האות आ היא האות השנייה (לאחר अ) באלפבית הדוונאגרי. צליל האות כמעט דומה ל-अ אך מוארך יותר (aa). הסימן הדיאקריטי‍ ा הבא אחרי अ (בסנסקריט: מאטרה) מורה על הארכת צליל האות. בתעתיק לטיני האות מוצגת כ-ā.
आदमी - אדם (ādamī).
הגיית האות आ‌
 • - האות इ היא האות ה־3 (אחרי आ) באלפבית הדוונאגרי. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא האות העברית י' (מנוקדת בחיריק חסר - תנועת i קצרה).
इतवार - יום ראשון (itvār).
ביטוי האות इ
 • - האות ई היא האות ה־4 (לאחר इ) באלפבית הדוונאגרי. צליל האות כמעט זהה ל-इ אך מוארך יותר (בדומה לחילוק שבין अ ו-आ). המקבילה הקרובה ביותר לאות עברית היא האות י' בניקוד חיריק (תנועה גדולה). בתעתיק לטיני האות מוצגת כ-ī.
इमाम - אימאם (īmām).
הגיית האות ई
 • - האות उ היא האות ה־5 (אחרי ई) באלפבית הדוונאגרי. המקבילה הקרובה ביותר לאות עברית היא ו' מנוקדת בשורוק (תנועת u).
उतरना - לרדת (utarnā).
הגיית האות उ
 • - האות ऊ היא האות ה־6 (לאחר उ) באלפבית הדוונאגרי. צליל האות זהה כמעט לזה של उ אך מוארך יותר (בדומה להבחנה שבין अ ו-आ). המקבילה הקרובה ביותר לאות עברית היא האות ו' מנוקדת בשורוק (תנועה u ארוכה). בתעתיק לטיני האות מוצגת כ-ū.
ऊन - צמר (ūn).
הגיית האות ऊ
 • - האות ऋ היא האות ה־7 באלפבית הדוונאגרי (לאחר ऊ), והיא בעלת צליל ר' מתגלגלת עם ניקוד חיריק (רִ). על אף שאינה באמת תנועה היא נמנית כחלק מאותיות התנועות. סימנה הדיאקריטי (מאטרה) ृ מורה על צליל ר' מגולגלת. אות זו בשימוש במילים סנסקריטיתיות שהשתרשו לשפה המודרנית בלבד, ואינה בשימוש ברמת הכתיבה היום־יומית.
הגיית האות ऋ
 • - האות ए היא האות ה־8 (אחרי ऋ) באלפבית הדוונאגרי. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא האות העברית אֶ' מנוקדת בסגול (תנועת e).
הגיית האות ए
 • - האות ה־9 באלפבית הדוונאגרי ऐ (באה לאחר ए) היא תנועת דיפתונג (שתי תנועות בזו אחר זו) המורכבת מתנועות a ו-i ביחד. מה שמבדיל אותה במראה מהאות הקודמת ए, הוא הסימן הדיאקריטי (מאטרה) מעל האות ैै המורה על צליל דיפתונג מסוג זה (a+i).
הגיית האות ऐ
 • - האות ओ היא האות ה־10 (אחרי ऐ) באלפבית הדוונאגרי. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא האות א' עם חולם – אוֹ (תנועת o). הסימן הדיאקריטי ो מורה על ניקוד האות לצליל o.
ओपेरा – אופֵּרה.
הגיית האות ओ
 • - האות ה־11 באלפבית הדוונאגרי औ (באה לאחר ओ) היא תנועת דיפתונג המורכבת מהתנועות a ו-u ביחד. הסימן הדיאקריטי (מאטרה) מעל האות ौ מורה על צליל דיפתונג המורכב מהאותיות a ו-u.
औरत - אישה (aurat).
הגיית האות औ

העיצורים עריכה

כפי שהסברנו לעיל, על מנת ליצור הברה שלמה בת עיצור ותנועה (מלבד תנועת a רגילה), יש לעטר את האות בסימן דיאקרטי כלשהו – כמין ניקוד כמו שאנחנו מכירים בעברית. לאחר כל עיצור יוצגו האופנים השונים עם העיטורים איתם ניתן לכתוב את האותיות. כמו כן תינתן דוגמה לכל אות. נוסף על כמה עיצורים רגילים קיימים עיצורים מנושפים (המלווים בצליל נשיפה, כמין H) ועיצורים כפופים (צלילים עיצוריים חתכיים הנוצרים על ידי מיקום הלשון כלפי מעלה על החך הקשה).


 • - היא האות ה־12 (לאחר औ) באלפבית הדוונאגרי. אות עיצורית זו היא הראשונה מבין סדרת אותיות העיצור. המקבילה הקרובה ביותר לאות עברית היא כּ' דגושה (k).
काम - עבודה (kām).
הגיית האות क
 • - היא האות ה־13 באלפבית הדוונאגרי (אחרי क). האות זהה לאות הלטינית k אך בשונה ממנה, היא עיצור מנושף, כלומר היא מלוות בצליל נשיפה - h ונהגית כ-kha.
खान - מכרה/מחצבה (khān).
הגיית האות ख
 • - היא האות ה־14 (אחרי ख). היא מסווגת כעיצור וילוני, סותם, קולי. המקבילה הקרובה ביותר לאות עברית היא ג' (עיצור g) כבמילה גמל.
गति - מהירות/תזוזה (gati).
הגיית האות ग
 • - גְהַה, היא האות ה־15 (אחרי ग). האות זהה לאות g (או ג') אך בשונה ממנה, היא עיצור מנושף, כלומר היא מלווית בצליל נשיפה – h ונהגית כ-gha.
घर - בית (ghar).
הגיית האות घ
 • - נָ'ה (Ṅa) היא האות ה־16 והעיצור ה-5 (אחרי घ). האות נהגית כעיצור וילוני, אפי /ŋ/ שאין לו מקבילה מדויקת בעברית, אך קיימות מקבילות באנגלית כמו ה-N במילה link, ובצרפתית כמו N במילה bonjour. מקור האות הוא באות הברהמינית ng. בתעתיק לטיני האות מוצגת כ-ṅ. בדומה ל־ऋ, אות זו בשימוש במילים שמקורן בסנסקריטית בלבד, ואינה בשימוש ברמת הכתיבה היום־יומית.
ביטוי האות ङ‌
 • - היא האות ה־17 והעיצור ה־6 (אחרי ङ). המקבילה הקרובה ביותר לאות עברית היא צ' עם גרש (ch) כבמילה צ'כיה. בתעתיק לטיני האות מוצגת כ-c.
चीन - סין (cīna).
הגיית האות च
 • - היא האות ה־18 והעיצור ה־7 (אחרי च). האות זהה בצלילה ל־צ' עם גרש, אך בשונה ממנה, היא עיצור מנושף, כלומר היא מלווית בצליל נשיפה – h ונהגית כ-ch-ha (עם דגש על ה-h). בתעתיק לטיני האות מוצגת כ-ch.
छह - שֵש (chah).
הגיית האות छ
 • - גַ'ה היא האות ה־19 והעיצור ה־8 (אחרי छ). המקבילה הקרובה ביותר לאות עברית היא ג' עם גרש (כהגיית התימנים) (תנועת j או g) כבמילה ג'באליה.
जय - ניצחון (jay).
הגיית האות ज
 • - היא האות ה־20 והעיצור ה־9 (אחרי ज). האות זהה בצלילה לג' עם גרש (j), אך בשונה ממנה, היא עיצור מנושף, כלומר היא מלווית בצליל נשיפה – h ונהגית כ-jha (בדגש על ה-h).
झरना - מפל (jharnī).
הגיית האות झ
 • ञ‌ - נְיָה Ña היא האות ה־21 והעיצור ה־10 (לאחר झ). מקורה באות הברהמנית ny. היא נהגית כעיצור חכי אפי /ɲ/ בדומה לאות Ñ בספרדית ולצירוף Gn בצרפתית. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא צירוף האותיות נו"ן ויו"ד. בדומה ל־ऋ ול־ङ, אות זו בשימוש במילים שמקורן בסנסקריטית בלבד, ואינה בשימוש ברמת הכתיבה היום־יומית. בתעתיק לטיני האות מוצגת כ-ñ.
הגיית האות ञ‌
 • - טָ'ה היא האות ה־22 והעיצור ה־11 (לאחר ञ‌). אות זו נהגית ברוב השפות המשתמשות בכתב זה, כעיצור מכתשי, סותם, אטום כפוף (/ʈ/), כלומר כעין ט' כפופה (ʈa). כדי להפיק עיצור כזה, יש למקם את הלשון במכתש (החלק בין השיניים הקדמיות לחך הקשה).
בתעתיק לטיני האות מוצגת כ-ṭ
टखना - קרסול (ṭakhnā).
הגיית האות ट
 • - טְ'הַה היא האות ה־23 והעיצור ה־12 (אחרי ट). אות זו היא עיצור כפוף וכמעט זהה לאות הקודמת ट, אך בשונה ממנה, היא עיצור מנושף, כלומר היא מלווה בצליל נשיפה – h ונהגית כעיצור מכתשי, סותם, אטום כפוף מנושף, דהיינו ʈha (עם דגש על ה-h). בתעתיק לטיני האות מוצגת כ-ṭh.
ठग - בריון (ṭhag).
הגיית האות ठ
 • - דַּ'ה היא האות ה־24 והעיצור ה־13 (לאחר ठ). אות זו נהגית כעיצור מכתשי, סותם, קולי כפוף (/ɖ/), כלומר כעין ד' כפופה (ɖa). כדי להפיק עיצור כזה, יש למקם את הלשון במכתש (החלק בין השיניים הקדמיות לחך הקשה), אך בשונה מ־ट ומ־ठ, לחיצת הלשון רכה יותר – מעין ההבחנה שבין דל"ת לתי"ו. בתעתיק לטיני האות מוצגת כ-ḍ
डर - פחד,חרדה (ḍar).
הגיית האות ड
 • - דְּ'הַה היא האות ה־25 והעיצור ה־14 (אחרי ड). אות זו היא עיצור כפוף וכמעט זהה לאות הקודמת ड, אך בשונה ממנה, היא עיצור מנושף, כלומר היא מלווה בצליל נשיפה – h ונהגית כעיצור מכתשי, סותם, קולי כפוף מנושף, דהיינו ɖha (עם דגש על ה-h). בתעתיק לטיני האות מוצגת כ-ḍh.
ढोर - בקר (ḍhor).
הגיית האות ढ
 • - נַ'ה היא האות ה-26 והעיצור ה-15 (אחרי ढ) באלפבית הדוונאגרי. אות זו היא עיצור כפוף, אפי (/ɳ/) ונהגית כמו ה-N במילה האנגלית barn. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא האות נ'.
प्रण - בסנסקריטית: הבטחה, שבועה (praṇ).
הגיית האות ण


 • - תָּה היא האות ה-27 והעיצור ה-16 (אחרי ण) באלפבית הדוונאגרי. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא אות ת' דגושה (t).
तन - גוף (tan).
הגיית האות त
 • - טְ'הַה היא האות ה־23 והעיצור ה־12 (אחרי ट). אות זו היא עיצור כפוף וכמעט זהה לאות הקודמת ट, אך בשונה ממנה, היא עיצור מנושף, כלומר היא מלווה בצליל נשיפה – h ונהגית כעיצור מכתשי, סותם, אטום כפוף מנושף, דהיינו ʈha (עם דגש על ה-h).
 • - דַּ'ה היא האות ה־24 והעיצור ה־13 (לאחר ठ) באלפבית הדוונאגרי. אות זו נהגית כעיצור מכתשי, סותם, קולי כפוף (/ɖ/), כלומר כעין ד' כפופה (ɖa).
 • - דְּ'הַה היא האות ה– 25 והעיצור ה-14 באלפבית הדוונאגרי (אחרי ड). אות זו היא עיצור כפוף וכמעט זהה לאות הקודמת ड, אך בשונה ממנה, היא עיצור מנושף, כלומר היא מלווה בצליל נשיפה – h ונהגית כעיצור מכתשי, סותם, קולי כפוף מנושף, דהיינו ɖha (עם דגש על ה-h).
 • - תְּהַה היא האות ה–28 והעיצור ה–17 באלפבית הדוונאגרי (אחרי त). המקבילה הקרובה ביותר לאות עברית היא ת' דגושה (t) אך בשונה ממנה, היא עיצור מנושף, כלומר היא מלוות בצליל נשיפה – h ונהגית כ-tha.
 • - דָה היא האות ה-29 והעיצור ה-18 (אחרי थ) באלפבית הדוונאגרי. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא האות ד' (d).
 • - היא האות ה– 30 והעיצור ה-19 באלפבית הדוונאגרי (אחרי द). אות זו כמעט זהה לאות הקודמת द, אך בשונה ממנה, היא עיצור מנושף, כלומר היא מלווה בצליל נשיפה – h ונהגית כ–dha (עם דגש על ה-h).
 • - נָה היא האות ה-31 והעיצור ה-20 (אחרי ध) באלפבית הדוונאגרי. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא האות נ' (n).
 • - פָּה היא האות ה-32 והעיצור ה-21 (אחרי न) באלפבית הדוונאגרי. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא אות פ' דגושה (p).
 • - פְּהַה היא האות ה-33 והעיצור ה-22 (אחרי प) באלפבית הדוונאגרי. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא אות פ' דגושה אך מנושפת (pʰ), כך שלעתים היא נשמעת כמו פ' רפה.
 • - בָּה היא האות ה-34 והעיצור ה-23 (אחרי फ) באלפבית הדוונאגרי. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא אות ב' דגושה (b).
 • - בְּהַה היא האות ה–35 והעיצור ה–24 באלפבית הדוונאגרי (אחרי ब). המקבילה הקרובה ביותר לאות עברית היא ב' דגושה (b) אך בשונה ממנה, היא עיצור מנושף, כלומר היא מלוות בצליל נשיפה – h ונהגית כ-bha.
 • - מָה היא האות ה-36 והעיצור ה-25 (אחרי भ) באלפבית הדוונאגרי. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא האות העברית מ'.
 • - יַה היא האות ה-37 והעיצור ה-28 (אחרי म) באלפבית הדוונאגרי. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא י' עיצורית (y באנגלית).
 • - רָה היא האות ה-38 והעיצור ה-29 (אחרי य) באלפבית הדוונאגרי. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא אות ר' מגולגלת (כבערבית וכמו בהגייה שבפי היהודים ילידי ארצות ערב).
 • - לָה היא האות ה-39 והעיצור ה-30 (אחרי र) באלפבית הדוונאגרי. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא האות העברית ל'.
 • - בָה או וַוה (תלוי בלהג) היא האות ה-40 והעיצור ה-31 (אחרי ल) באלפבית הדוונאגרי. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא אות ב' רפויה או ו' עיצורית (v).
 • - שָׁה היא האות ה-41 (אחרי व) והראשונה מבין אותיות העיצורים השורקים באלפבית הדוונאגרי. האות היא עיצור בתר-מכתשי, חוכך שורק, אטום (/ʃ/). המקבילה העברית הקרובה ביותר היא אות ש' ימנית (sh).
 • - שָׁ'ה היא האות ה-42 (אחרי श) והשנייה מבין אותיות העיצורים השורקים באלפבית הדוונאגרי. האות נהגית כעיצור בתר-מכתשי, חוכך שורק, אטום (/ʃ/), עיצור כפוף, חוכך שורק, אטום (/ʂ/) או עיצור מכתשי-חכי, חוכך שורק, אטום (/ɕ/), בהתאם לשפה המדוברת. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא בדרך כלל אות ש' ימנית (sh).
 • - סַה היא האות ה-43 (אחרי ष) והשלישית מבין אותיות העיצורים השורקים באלפבית הדוונאגרי. האות היא עיצור בתר-מכתשי, חוכך שורק, אטום (/s/). המקבילה העברית הקרובה ביותר היא האות ס' או ש שמאלית (s).
 • - היא האות ה-44 (אחרי स) באלפבית הדוונאגרי. האות היא עיצור מנושף. המקבילה העברית הקרובה ביותר היא אות ה' עיצורית (h).