מבוא למערכות הפעלה/תפקידיה של מערכת ההפעלה

תפקידה של מערכת ההפעלה הינו לשמש כחוצץ בין החומרה ליישומים. מערכת ההפעלה מתקיימת כשכבה המעלימה את החומרה ותפקודה מעיני המשתמש ומציגה לו ממשק דרכו הוא יוכל לעבוד.

קיימים שני סוגים של ממשק:

  • ממשק גרפי: מאפשר למשתמש לתקשר עם מערכת ההפעלה בצורה גרפית (למשל: הממשק של MS Windows).
  • ממשק פקודות: ידוע גם כמסוף (Terminal). בממשק זה המשתמש מקליד פקודות אותן מערכת ההפעלה מבצעת (כמו ב- DOS).

מונחים בהקשר של מערכות הפעלה עריכה

  • מנהל התקן (Driver) - זהו רכיב תוכנה המאפשר למערכת ההפעלה לתקשר עם רכיב חומרה. לדוגמא: מנהל התקן של מדפסת מאפשר למערכת ההפעלה להורות למדפסת להדפיס דף.
  • מערכת קבצים (File System) - יחידה במערכת ההפעלה שתפקידה להגדיר את הדרך שבה ישמרו קבצים ותיקיות על גבי מדיה מגנטית. מגדירה גם את כמות המידע שתישמר כל קובץ (שם קובץ, תאריך יצירה, הרשאות וכו').
  • ליבה (Kernel) - זוהי ליבת מערכת ההפעלה. תפקידה של הליבה לחצוץ בין החומרה של המחשב לבין שאר מערכת ההפעלה (למשל הממשק הגרפי).
  • נים (Thread) - זהו תת-תהליך. תהליך יכול להיות מורכב מנים אחד או יותר.
  • תהליך (Process) - תהליך הינו מקבץ הוראות למחשב. מאחורי כל תוכנה קיים תהליך אחד או יותר המספקים לה את השירותים להם היא זקוקה.
  • API (Application Programming Interface) - זהו ממשק שמאפשר למפתחי תוכנה להשתמש בשירותים של מערכת ההפעלה. לדוגמא: הצגת טקסט על המסך או שליחת דף להדפסה באמצעות מנהל ההתקן. הוראות API נקראות גם System Calls.


הפרק הקודם:
מבוא
תפקידיה של מערכת ההפעלה הפרק הבא:
MS Windows