מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C

שיעורים

עריכה
 • שיעור 1 - מבוא ותוכנית ראשונה
 • שיעור 2 - הדפסה, אריתמטיקה, משתנים, טיפוסים וקלט
 • שיעור 3 - מתמטיקה, הערות ומשפט תנאי.
 • שיעור 4 - לולאות while, do while, break, continue
 • שיעור 5 - לולאות for ומערכים
 • שיעור 6 - מיון וחציון
 • שיעור 7 - חיפוש בינארי, מערכים דו ממדיים, אתחול מערכים ומחרוזות
 • שיעור 8 - פונקציות
 • שיעור 9 - דוגמה גאומטרית, רקורסיה (עצרת)
 • שיעור 10 - רקורסיה (פיבונאצ'י, האנוי)
 • שיעור 11 - רקורסיה (שמונה המלכות)
 • שיעור 12 - רקורסיה (מיון מהיר)
 • שיעור 13 - ניהול זיכרון, מצביעים ומבנים
 • שיעור 14 - מבני נתונים דינמיים - רשימה משורשרת ו merge sort
 • שיעור 15 - מבני נתונים דינמיים - עצים בינאריים
 • שיעור 16 - מבני נתונים דינמיים - טיפוס לייצוג מבנה הנתונים כולו
 • שיעורי חזרה - שני שיעורי החזרה של שבוע הלימודים האחרון

תרגילים

עריכה

ראה גם

עריכה