מבוא לתכנות של קבוצת בטא/הצעות לאתגרים

הצעות אתגרים לבטאעריכה

אפשר להציע כל אתגר שנראה לכם מתאים.

אתגרים שהתקבלו לבטא יוצגו בדף הויקיברסיטה של בטא.

אתגרי פייתוןעריכה

שם האתגר נקודות מוניטין (1-10) מנטור תיאור רב/חד פעמית דד-ליין

אתגרי Cעריכה

שם האתגר נקודות מוניטין (1-10) מנטור תיאור רב/חד פעמית דד-ליין

אתגרי אסמבליעריכה

שם האתגר נקודות מוניטין (1-10) מנטור תיאור רב/חד פעמית דד-ליין

אתגרי תכנות webעריכה

שם האתגר נקודות מוניטין (1-10) מנטור תיאור רב/חד פעמית דד-ליין

אתגרי אבטחהעריכה

שם האתגר נקודות מוניטין (1-10) מנטור תיאור רב/חד פעמית דד-ליין

אתגרי רוורסינגעריכה

שם האתגר נקודות מוניטין (1-10) מנטור תיאור רב/חד פעמית דד-ליין

אתגרי גרפיקהעריכה

שם האתגר נקודות מוניטין (1-10) מנטור תיאור רב/חד פעמית דד-ליין