מבוא לתכנות של קבוצת בטא/הצעות לאתגרים

הצעות אתגרים לבטא עריכה

אפשר להציע כל אתגר שנראה לכם מתאים.

אתגרים שהתקבלו לבטא יוצגו בדף הויקיברסיטה של בטא.

אתגרי פייתון עריכה

שם האתגר נקודות מוניטין (1-10) מנטור תיאור רב/חד פעמית דד-ליין

אתגרי C עריכה

שם האתגר נקודות מוניטין (1-10) מנטור תיאור רב/חד פעמית דד-ליין

אתגרי אסמבלי עריכה

שם האתגר נקודות מוניטין (1-10) מנטור תיאור רב/חד פעמית דד-ליין

אתגרי תכנות web עריכה

שם האתגר נקודות מוניטין (1-10) מנטור תיאור רב/חד פעמית דד-ליין

אתגרי אבטחה עריכה

שם האתגר נקודות מוניטין (1-10) מנטור תיאור רב/חד פעמית דד-ליין

אתגרי רוורסינג עריכה

שם האתגר נקודות מוניטין (1-10) מנטור תיאור רב/חד פעמית דד-ליין

אתגרי גרפיקה עריכה

שם האתגר נקודות מוניטין (1-10) מנטור תיאור רב/חד פעמית דד-ליין