מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/מיון הכנסה ומיזוג/תרגילים/מציאת מספר היפוכים/שאלה

A[1, ..., n] הוא מערך של מספרים שונים זה מזה. נאמר ש הוא היפוך אם אך A[i] > A[j].

  1. במערך [2, 3, 8, 6, 1] יש 5 היפוכים. אנא רשום אותם.
  2. אנא מצא אלגוריתם יעיל למציאת מספר ההיפוכים במערך.
דוגמה:

נניח שיזינו לאלגוריתם שתכתוב את המערך בדוגמה של הסעיף הראשון. הפלט שהאלגוריתם שלך אמור להוציא הוא המספר 5.רמז

תוכל אולי לשנות את מיון מיזוג. הוסף משתנים גלובליים ופונקציות עזר כרצונך, אם הדבר יעזור לך.