מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/מציאת סיבוכיות פסוודו-קוד/תרגילים/פונקציה שקוראת לשלוש פונקציות אחרות/שאלה

נתבונן בפסוודו-קוד הבא:

Foo(n)
1	Bar-1(n)
2	Bar-2(n)
3	Bar-3(n)

נתון:

  1. זמן הריצה של Bar-1(n) הוא .
  2. זמן הריצה של Bar-2(n) הוא .
  3. זמן הריצה של Bar-3(n) הוא .

עבור כל אחד מהחסמים הבאים, אנא ציין האם הוא בהכרח מתקיים, בהכרח לא מתקיים, או שאי אפשר לקבוע בוודאות האם הוא בהכרח מתקיים או לא:

  1. זמן הריצה של Foo(n) הוא .
  2. זמן הריצה של Foo(n) הוא .
  3. זמן הריצה של Foo(n) הוא .