מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/מציאת סיבוכיות פסוודו-קוד/תרגילים/פונקציה שקוראת לשלוש פונקציות אחרות/תשובה

נקרא לזמן הריצה של Foo(n) .

1 עריכה

הטענה נכונה.

ברור שזמן הריצה של Foo(n) לפחות גדול כמו זמן הריצה של Bar(n). לכן נקבל  . אבל  , ולכן הטענה נובעת מטרנזיטיביות.

2 עריכה

אי אפשר לקבוע אם הטענה נכונה או לא.

נניח שזמן הריצה של Bar-1(n) הוא  , זמן הריצה של Bar-2(n) הוא  , וזמן הריצה של Bar-3(n) הוא  . (קל לראות שנתוני השאלה מסופקים.)

אז במקרה זה,  . הטענה בבירור מתקיימת.


לחלופין, נניח שזמן הריצה של Bar-1(n) הוא  , זמן הריצה של Bar-2(n) הוא  , וזמן הריצה של Bar-3(n) הוא  . (קל לראות שנתוני השאלה מסופקים.)

אז במקרה זה,  . קל להראות (באופן דומה לזה שראינו בתרגילים קודמים) שלא ייתכן שבמקרה זה  .

3 עריכה

אי אפשר לקבוע האם הטענה נכונה או לא.

שני המקרים מהסעיף הקודם מראים זאת.